Vestfold

Til salgs – Skoleanlegg med 30 internatrom, framhus/boligbygg og dobbelgarasje til salgs

_08A4005
_08A4005
_08A4070
_08A4070
_08A4059
_08A4059
_08A4076
_08A4076
1
1
2
2
3
3
_08A3376
_08A3376
_08A3389
_08A3389
_08A3395
_08A3395
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Beliggenhet

Eiendommen i landlige omgivelser ved Svinevold i Re kommune. Det er ca. 8 km til Kopstadkrysset ved E-18 utenfor Horten, ca. 22 km til Tønsberg sentrum og ca. 12 km til Holmestrand. Fergekaien i Horten ca. 18 kvm.

Adkomst

Enkel adkomst fra privat vei.

Byggeår

Adm/skolebygg nord er oppført i 1986, ifølge takst.

Internat/skolebygg sør er oppført i 1953, ifølge takst.

Framhus/boligbygg, ukjent byggeår.

Garasjebygg oppført rundt 1985, ifølge takst.

Areal

Totalt eiendomsmasse på BTA ca. 2 760 m2.

Adm/skolebygg nord: BTA ca. 1 020 m2.

Internat/skolebygg sør: BTA ca. 1 171 m2.

Framhus/boligbygg: BTA ca. 411 m2.

Garasjebygg: BTA ca. 158 m2.

Tomt

Eiet tomt på 25 324,1 m2.

Tomteområdet rundt bygningene, ca. 9 mål, er opparbeidet. Resten er naturtomt. Det er god parkeringsdekning.

Innhold/beskrivelse

Adm/skolebygg nord

U. etasjen består av trappegang, tilfluktsrom, stor møtesal/gymsal, toalett og dusjanlegg.

1. etasjen består av hovedinngang, resepsjon, kontor, personalrom, 3 klasserom, toalett og dusjanlegg for dame og herre, samt eget HC-toalett.

2. etasjen består av 5 kontorer, oppholdsrom, kjøkken, 2 toalett og dusjanlegg, samt 8 internatrom.

Internat/skolebygg sør

U. etasjen består av 5 internatrom, toalett, dusj, verksted, vaskerom, tørkerom, fyrrom, tavlerom, trapperom, gangarealer, samt diverse lagerrom.

1. etasjen består av en stor spisesal, storkjøkken, kjølerom, trapperom og gang, elevkjøkken, kafeteria med bakeri, bøttekott og toaletter. Vaktmesterleilighet med stue, kjøkken, soverom og bad.

2. etasjen består av 17 større og mindre internatrom, trappegang, gang, samt toalett og dusjanlegg.

3. etasjen består av et åpent loftsrom.

Framhus/boligbygg

Bygget består i dag av to vertikaldelte leiligheter. Foreligger ingen dokumentasjon hos kommunen på dette.

Nordre del består av 1. etasje med inngangsparti, stue, kjøkken, soverom, vaskerom, samt 2. etasje med 4 soverom, bad, samt trappegang til loft.

Søndre del består av 1. etasje med inngangsparti, stue, kjøkken med spiseplass, bod, samt 2. etasje med 5 soverom, bad og vaskerom.

Det er en kjeller i bygget på ca. 24 m2, men da takhøyden er under 1,9 m, er det ikke måleverdig areal.

Garasjebygg

Består av plass til 2-3 biler, vedskjul og lagerplass.

Nåværende eiere har gjort store utbedringer på bygningsmassen i nyere tid, se vedlagt oversikt over disse arbeidene.

Leieforhold

Eiendommen selges uten noen form for leieforhold.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei, men offentlig vann og avløp.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Vann: kr. 920,- (eiendommen har vannmåler)

Avløp: kr. 1 192,50.

Branntilsyn/feiing: kr. 898,-.

Re kommune har en eiendomsskatt. Årlig eiendomsskatt er per i dag kr. 17 740,-.

Forsikring

Eiendommen er ikke forsikret.

Ligningsverdi

Fås ved henvendelse til megler.

Regulering

Det foreligger ikke reguleringsplan for eiendommen. I kommuneplanen er ca. 9 mål avsatt til «andre typer bebyggelse og anlegg – Nåværende», resten av eiendommen til LNF.

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Det er gitt ferdigattest for tilbygg. Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på de øvrige byggene på eiendommen, ref. opplysninger fra kommunen.

Servitutter

04.02.1949 Bestemmelse om vannrett, dagboknr. 241

06.09.1954 Elektriske kraftlinjer, dagboknr. 902473

09.11.1960 Bestemmelse om vannrett, dagboknr. 2687

19.12.2005 Jordskifte, dagboknr. 201832

Energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av eiendommen.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.

Tinglysningsgebyr for skjøtet på kr. 525,-.

Tinglysnings og attestgebyr for pantobligasjoner kr. 727,- pr dokument.

Meglerprovisjon betales av selger.

Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.

Budregler

Interessenter oppfordres til å legge inn bud. Bud avgitt per telefonsvarer eller e-post vil ikke bli hensyntatt. Eventuelle forutsetninger skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

Diverse

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon er gitt av eier. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningene er bearbeidet etter beste skjønn, men Norsk Megling AS kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

”As is” klausul

Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7,eller
dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse.