Buskerud

Til salgs – Sentralt beliggende helsehus i Lierskogen med kort vei til E-18, Til salgs

Prospektet er ikke aktivt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Lierskogen i Lier Kommune. Tilnærmet direkte av og påkjørsel til E-18 mot/fra Oslo. I motsatt retning, Drammen, skjer av og påkjørsel ved Liertoppen. Tettstedet har
butikker av ulik karakter, næringssenter med forskjellige bedrifter m.m. Avstand til Oslo, ca. 27 km., Asker og Drammen sentrum ca. 10 km. Rikelig parkerings på egen eiendom.

Inneholder

Kjeller:BTA ca. 168 m2. Inneholder: Gang, trapperom, tekniske rom, tilfluktsrom, wc, dusj. m.m.
1. ETASJE: BTA ca. 602 m2. Inneholder: To inng., trapperom, div. kontorer, lager, spiserom, wc, garderobe m.m
2. ETASJE: BTA ca. 602 m2 Inneholder: Trapperom, div. kontorer, toaletter, gard. m.m.
3. ETASJE:BTA ca. 391 m2. Inneholder: Spiserom/kantine, kjølerom, kontorer, tekn. rom. m.m
TOTALT AREAL BTA ca.1 763 m2

Parkering

God plass til parkering på egen grunn.

Diverse

PRISANTYDNING
Prisantydning kr 14,8 mill. (Brutto eiendomsverdi)
Overdragelsen skjer ved salg av selskapet Mirandas Eiendom AS.

ØKONOMISKE NØKKELDATA
Brutto årlig leie p.t. kr 970.754,-
Vektet gjenværende leietid, se leietaker oversikt hvor hver leie konrtakt er beskrevet.
Ledig areal utgjør ca. 280 m2. Mulig utvidelse av bygningsmasse, grunnet romslig tomt.

MERVERDIAVGIFT OG JUSTERINGSFORPLIKTELSER
Justerings-/ tilbakeføringsforpliktelser og - rettigheter tilknyttet eiendommen forutsettes overført til kjøper pr. overtakelse.

SKATTETAKST
Skattemessig saldoverdi pr. 31.12.14, utgjør kr 7.395.861,-.
Tomteverdi antas å utgjør kr 4.000.000,-
Skattemessig saldoverdi inkl. tomt utgjør ca.kr 11,4 mill.
Differransen mellom nevnte verdi og kjøpesum godtgjøres med 10% i tapte avskrivinger.
For året 2014 utgjorde denne ca. kr 6,5 mill. (vil endre seg).

LIGNINGSVERDI
For året 2014 utgjorde denne ca. kr 6,5 mill. (vil endre seg).

KOMMUNALE AVGIFTER
Jfr. bilag 11.

FORSIKRING
Er forsikret i IF Skadeforsikring, årlig premie utgjør kr 36.995,- inkl. avbrudd, polise SP866546.2.1

LEIETAKEROVERSIKT
Utleid areal utgjør 1.126,6 m2, ledig areal utgjør 279,7, oppgitt totalt leieareal 1.406,3 m2.
Brutto areal på bygg er 1.763 m2. Differansen på 356,7 m2 er inngangsparti, baktrapp og teknisk rom m.m. som ikke er med i leieforholdene.
Jfr. side 11.

BESKRIVELSE
Se leietakeroversikt m/utleid areal og ledig areal.
Brutto leie på utleid areal p.t. ca. kr 970.754,-
Sentralt beliggenhet "Helsehus" i et område for handel og industribedrifter i Lierskogen, kort vei til E-18 mot Oslo og Drammen.
Prisantydning kr 14,8 mill. (Brutto eiendomsverdi). Overdragelsen skjer ved salg av selskapet Mirandas Eiendom AS.

TINGLYSTE HEFTELSER OG SERVITUTTER
Gnr. 159, bnr 29 (bebygget):
Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 07.05.1943, forbud mot forsamlingslokale som kan konkurrere med Heia Handelsforeningsvirksomhet.
Erklæring /avtale, tinglyst 17.10.1964. Rettighetshaver: Televerket, bestemmelse om telefonledninger/ stolper/kabler/grøft m.m.

Gnr 162, bnr 56 (ubebygget)
Erklæring/avtale, tinglyst 09.01.1970, bruksrett til kalksteinsforekomster. Denne må kjøper og kjøpers bank akseptere da denne ikke blir slettet ved salg.
Ingen servitutter registrert.

VENTILASJON / KJØLEANLEGG
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Kjøledelen er ute av drift.

ENERIGATTEST
Selger har ikke innhentet energiattest.

KONSTRUKSJON / BYGGEMÅTE
Betong ringmur og støpt plate på mark, støpt betongdekke over kjelleretasje. Bæresystem med betongsøyler og dragere samt betong takdragere. Etasjeskillere av betongelementer. Yttervegger av isolert bindingsverk som er utvendig forblendet med teglstein. Inngangsparti i glass og aluminium. Innervegger av bindingsverk med platekledning som er tapetsert
med glassfiberstrie og malt. Innvendig overflater av varierende alder, mye er pusset opp og vedlikeholdt i forbindelse med skifte av leietagere m.m.
Gulv: M armorfliser i inngangsparti. Fliser, parkett, belegg og malte flater.
Vegger: M alte flater, glassfiberstrie, panelvegger samt fliser.
Tak: M alte flater og nedhengt lydhimlng på T-profil.


FERDIGATTEST / BRUKSTILLATELSE
Er vedlagt i bilag.

HEIS
Personheis, type Kone Heis for 8 personer og 3 stopp.

DIVERSE
Det er ifølge eier tegnet og godkjent utbygging på eiendommen. Arealet var tenkt utnyttet til et lagerbygg. Denne tillatelsen har utløpt, ny eier må søke på nytt dersom det er ønskelig med
utvidelse av bygningsmassen.

Tomt

Eiendomstomter på h.h.v. 3.308,6 m2 og 778 m2, totalt 4.086,6 m2.
Asfaltert og opparbeidet med parkeringsplasser. Noe grøntareal og en mindre vernesone mot bekken på en liten del av tomten.
Potensiale: Det kan være en mulighet å utvide bygningen på tomten, dette må søkes om.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Eiendommen har innstallert vannmåler.

Visning

Etter avtale med megler.

Regulering

Eiendommen er regulert til forretning/kontor/industri og lager. I kommuneplan for 2009 til 2020 er eiendommen avsatt til sentrumsbebyggelse.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 626
Gårdsnr: 159
Bruksnr: 29