Buskerud

Til salgs – NÆRINGSBYGG MED BRYGGEANLEGG PÅ SÆTRE I HURUM

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Eiendommen består av et næringsbygg innredet med forretningslokaler og sanitæranlegg i 1. etasje og restaurantdrift i 2. og 3. etasje. Stor ute-terrasse og en frittliggende platting for uteservering. Gjestebrygge, bryggeanlegg, sanitæranlegg og drivstoffanlegg for båter.

953,9 kvm festet tomt. Grunneier er Hurum kommune. Festeforholdet ble inngått fra og med 25. mai 1988 og løper i første omgang til 1. juli 2022. Årlig festeavgift NOK 20.000,- fra 1. juli 2017.

Bygningen er oppført med stålkonstruksjoner og betongelementer i gulvkonstruksjon og dekke. Yttervegger består av mur og trekonstruksjon.

Parkering på egen grunn.

Diverse

Eiendommen er regulert til sentrumsformål og offentlig formål.

Leieavtaler: Restaurant/bub er utleid til driver. Butikk/marina er oppsagt av utleier og ledigstilles ved salg. Eier overtar utleie av båtplasser fra og med 2018.

Beliggenhet

Praktfull beliggenhet ved fjorden nær Sætre sentrum i område under transformasjon. Det er under oppføring flere leilighetsprosjekter som nærmeste naboer.

Sætre er et tettsted ved Oslofjorden ca. 45 minutters kjøring fra Oslo i nåværende Hurum kommune, som fra 2020, blir del av nye Asker kommune.

Standard

Det er normal standard på lokalene, sett i relasjon til alder.

Imidlertid er det behov for en del oppgraderinger blant annet av heis, vinduer og ventilasjonsanlegg som er ute av drift.

Vann og kloakkforhold: Tilknyttet offentlig nett.

Fyring og ventilasjon: Ventilasjonsanlegg som er ute av drift. Elektrisk oppvarming.

Innhold

1.etasje: Butikk, toaletter, lager/ verksted, lager, Pub/restaurant m/utgang til stor terrasse, 2 toaletter, bad/dusj, omkledningsrom, inngangsparti, heissjakt, bod, 3 toaletter, trapperom. BTA 248 kvm

2.etasje: Trapperom, heissjakt, garderobe, toaletter, kjøkken m/kjøl/frys/anretning, restaurant/bar med utgang til terrasse. BTA 260 kvm

3.etasje: Trapperom, toaletter, teknisk/ventilasjons- rom, kontor, møterom, gang. BTA 110 kvmFlytebrygger BTA 200 kvm, ca. 200 løpemeter.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 1
Bruksnr: 66
Festenr: 12