Vestfold

Til salgs – Lagerbygg på Linnestad næringspark til salgs

Untitled
Untitled
HV4A5901
HV4A5901
HV4A5898
HV4A5898
HV4A5910
HV4A5910
HV4A5917
HV4A5917
HV4A5920
HV4A5920
HV4A5922
HV4A5922
HV4A5924
HV4A5924
HV4A5926
HV4A5926
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på Linnestad Næringspark i Re kommune, med strategisk beliggenhet med kort vei til E-18.

Det tar ca. 5 min å kjøre til E-18 og ca. 10 min inn til Tønsberg sentrum.

Adkomst

Enkel adkomst fra privat vei.

Byggeår

Bygget ble oppført i 2012.

Areal

Bygget er på BTA ca. 1.178 m2.

Tomt

Eiet tomt på 3.111,5 m2.

beskrivelse

Eiendommen består av et isolert lagerbygg og inneholder en stor lagerhall, spiserom, samt toalett med utslagsvask.

Bygget har en høyde på 11 meter og det er 8,5 meter opp til drager.

Det er en kjøreport på fremsiden av bygget som er 5 m bred og 6 m høy, samt en på baksiden av bygget som er 4 m bred og 4 m høy, begge er styrt elektrisk.

Det er 3fas uttak i bygget.

Uteplassen på fremsiden av bygget er asfaltert. Resten av tomten er gruset. Innkjøringen er felles med nabobyggene og har elektrisk port.

Byggemåte

Stål bærekonstruksjon til tak og vegger i primet stål med innstøpningsgods, vindkryss og omramminger for port og ståldører. Takkonstruksjon av galvaniserte korrugerte takplater isolert med brannseksjonert 200 mm EPS. Yttervegger av 100 mm lakkerte sandwich stålelementer.

Bygget er fundamentert med støpte fundamenter og isolert ring mur. Isolering av støpt plate med 3 m randsone med trykkfast isolasjon. 120 mm støpt armert stålglattet betong gulv.

Leieforhold

Eiendommen blir i dag benyttet av eier og blir ledigstilt rundt 01.08.2017.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei. Det er ikke etablert avløp. Videre opplyser kommunen at eiendommen ikke er tilknyttet det offentlige vann og kloakk nettet, men det er lagt opp vann og avløp i bygget.

Eiendomsskatt

Re kommune har innført eiendomsskatt på 2 promille av eiendomsverdien. Det ble gjort en takst august 2015 hvor takstverdien ble kr. 9 067 000,-, som medfører en årlig eiendomsskatt på kr. 18 134,-. Nåværende eier har klaget på takstverdien.

Forsikring

Kr. 10 718,- pr år.

Ligningsverdi

Kr. 7 353 818,- pr 31.12.2015.

Regulering

Eiendommen er regulert til industri og ligger i et område også avsatt til industri i kommuneplanen.

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Foreligger.

Servitutter

Det foreligger ingen tinglyste servitutter.

Energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av eiendommen.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.

Tinglysningsgebyr for skjøtet på kr. 525,-.

Tinglysnings og attestgebyr for pantobligasjoner kr. 697,- pr dokument.

Meglerprovisjon betales av selger.

Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.

Budregler

Interessenter oppfordres til å legge inn bud. Bud avgitt per telefonsvarer eller e-post vil ikke bli hensyntatt. Eventuelle forutsetninger skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

Diverse

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon er gitt av eier. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningene er bearbeidet etter beste skjønn, men Norsk Megling AS kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

”As is” klausul

Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7,eller
dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse.