Telemark

Til salgs – Kontoreiendom med verksted - Heistad / Porsgrunn

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Heistad, i et område med service- og lettere næringsvirksomhet, samt nærliggende boligbebyggelse.

Standard

Materialbruk i bygningen er varierende for de ulike lokaler. Gulv har dels keramisk flis, belegg og teppeflis. Vegger har vesentlig malt glassfiberstrie og himlinger har malte plater.

Garasje: Innvendige overflater har belegg og epoxybelagt betonggulv. Malte brannhemmende plater på vegger og i himling.

Inneholder

1. etasje, ca. 260 m2: hall/trapperom, kantine, diverse kontorer, teknisk rom, arkivrom, samt garderobe med wc.
2. etasje, ca. 205 m2: gang, møterom, diverse kontorer, to wc, bøttekott, samt disponibelt loftsrom.

Verksted, ca. 150 m2.

Diverse

Salgsobjekt er eiendommen direkte.

Økonomi

Kommunale avgifter kr. 25.778,- pr. år. I tillegg betales kr. 14.400,- i festeavgfit.
Forsikring kr. 14.070,- pr. år.

Bebyggelse

På eiendommen er det i 1988 oppført et næringsbygg med kontor og lagerfunksjon. Bygninger er oppført i 2 etasjer. Grunnflate ca. 260 m2. Bruttoareal ca.465 m2.
Frittstående verksted oppført 1988. Grunnflate 150 m2.

Tomt

Tomten er festetomt på 2597 m2. Tomten er opparbeidet med asfaltert trafikk- og parkeringsareal, samt grøntareal. Grunneier er Porsgrunn kommune. Årlig festeavgift kr. 14.400,-. Grunneier har forkjøpsrett ved salg av eiendommen.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 907 82 692.

Regulering

Regulert til småindustri.
I revidert kommundelplan vises eiendommen også som boligformål.

Leiestatus

Deler av lokalene er utleid. Kontraktene utløper 01.01.2018 med rett til fornyelse. Samlet leie utgjør p.t. kr. 153.720,-

Ledig areal, 364 m2 kontorer. Leiepotensiale ca. kr. 850,- pr m2.
Potensiell leie ledig areal ca. kr. 310.000,-.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 805
Gårdsnr: 67
Bruksnr: 336