Vestfold

Til salgs – Kontorbygg m/lager og stor tomt - utvidelse muligheter

Prospektet er ikke aktivt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen er attraktivt beliggende med umiddelbar nærhet til E-18 og fin profilering mot adkomstvei/rudkjøring. Barkåker Næringspark er et veletablert område som har kjente firmaer som Visma, Optimera, Felleskjøpet m.fl.

Standard

Normal god standard, oppført 2001

Oppvarming
Varmepumpe med 2 stk energibrønner, oljekjele og elektro-kjele. Både kjeller, 1. og 2. etg har innlagt gulvvarme. Hvert rom/kontor har individuell styring med
egne termostater. Varmeanlegget kan settes opp til nattsenking, helgesenking og reduserte temperaturer i ferier etc. Bygget er svært energivennlig i forhold til komfort

Ventilasjon /kjøleanlegg
Bygget har klimaanlegg med varmepumpe og kjøling. Friskluft tilføres om sommerens mens forvarmet
friskluft tilføres om vinteren via en energivennlig varmepumpe. Anlegget kan via automatikken settes
opp til å gå kun når det er mennesker tilstede

Brann/alarm
Bygget har både innbrudds- og brann/røykeanlegg
som er knyttet opp mot 110.

Inneholder

Lager i underetasje og kontor i 1. og 2. etasje

Underetg. Lager, ventilasjon/teknisk rom x 2, disp. rom, garderober
1.etg. Resepsjon, diverse kontorer, møterom, kopi/rekv. rom, wc
2.etg Spiserom, diverse kontorer

Totalt BTA ca. 700 m2

Parkering

God plass til parkering

Bebyggelse

Bygningsmessig er det lagt stor vekt på vdlikeholdsfrie flater både utvendig og innvendig.Utvendig består bygget hovedsakelig av teglstein, glass, sink og ubehandlet lerk. Innvendig er det på gulv brukt keramiske fliser og parkett. Dette gjør innvendig renhold enkelt og effektivt. Skallsikring av bygg er ivaretatt med elektriske låser styrt av prammerbare kortlesere

Tomt

Deler av tomten er opparbeidet med asfaltert gårdsplass
og grøntareal

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen form for forurensing

Grunneier
Grunneier er Stamhuset Jarlsberg. Festetid er 100 år fra
01.07.2000 med adgang til forlengelse. Festeavgiften er kr
80.374,- som reguleres hvert 10 år, neste gang i 2020.
Se vedlagte festeavtale i bilag

Potensiale
Det er et utbyggingspotensiale på tomten, mulig inntil ca.
1.400 m2. Dette må søkes om i hvert tilfelle og byggets
utforming vil avgjøre antall m2 nybygg.
Vedlagt i prospsektet finner du skisser av to tenkte tilfeller
av utvidelse.

Tomten er oppgitt til ca. 3 mål.

Vei, vann og avløp

Offentlig, jfr. vedlegg

Visning

Etter avtale med megler

Ledig fra

Etter avtale, kan skje raskt

Regulering

Eiendommen er beliggende i regulert område, jfr. bilag. Del av Barkåker næringsområde datert 12.09.2012,næringsbebyggelse og vegetasjonsskjerm

Leiestatus

Eiendommen er ledig og uten leieforhold

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 704
Gårdsnr: 51
Bruksnr: 445