Telemark

Til salgs – Kontor-/lagereiendom - Heistad / Porsgrunn

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Heistad, i et område med lettere næringsvirksomhet, samt nærliggende boligbebyggelse.

Standard

Yttervegger av trepanel er nylig overflatebehandlet. Yttertak er nylig overhalt og utbedret. Innvendige overflater er for det meste nyoppusset og det er laget nye kontorer med systeminnredninger fra Moelven.

Inneholder

1.etasje, 403 m2: hall, resepsjon, kantine, diverse kontorer, 2 møterom, datarom, lager, toalettanlegg.
2.etasje, 230 m2: diverse kontorer, toaletter, arkiv, lager, teknisk rom.
Garasje, 49 m2: isolert, 2 stk. leddheisporter, loft.

Parkering

Meget bra med parkering på tomta.

Diverse

Salgsobjekt er samtlige aksjer i Svene Eiendom AS org.nr. 989 112 821.
Selger er Lunderingen 5 AS org.nr. 985 627 193.

Saldoverdi bygg kr.
Årlig avskrivning: 2 %

Saldoverdi teknisk anlegg kr.
Årlig avskrivning: 10 %

Økonomi

Årlig kommunale avgifter kr. 16.502,- + festeavgift kr. 18.670,-
De kommunale avgiftene er variabel p.g.a. vannmåler.
Årlig forsikring kr. 7.565,-.

Bebyggelse

På eiendommen er det i 1986 oppført et næringsbygg med kontor og lagerfunksjon. Bygninger er ombygget i 1989, og tilbygget og ombygget i 2001. Bygninger er oppført i 2 etasjer. Grunnflate 403 m2. Bruttoareal 633 m2.
Garasje oppført i 1989, grunnflate 49 m2.

Tomt

Tomten er festetomt på 2936 m2. Tomten er opparbeidet med belegningsstein og asfaltert trafikk og parkeringsareal, samt grøntareal. Grunneier er Porsgrunn kommune. Årlig festeavgift kr. 18.670,-. Grunneier har forkjøpsrett ved salg av eiendommen.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 907 82 692.

Regulering

Eiendommen er regulert til småindustri.
I revidert kommundelplan er tomten også vist som boligformål.

Leiestatus

Mindre deler av lokalene er utleid med gjensidig oppsigelsestid på 3-6 måneder.
Samlet leie utgjør p.t. kr. 126.564,-

Ledig areal:
1. etasje 240 m2, kontorer, leiepotensiale ca. kr 850,- pr. m2
2. etasje 230 m2, kontorer, leiepotensiale ca. kr 850,- pr. m2
Potensiale ledig arealer ca. kr. 400.000,-.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 805
Gårdsnr: 67
Bruksnr: 332