Hordaland

Til salgs – Kombinert bolig-/næringsbygg i attraktivt område

extra (1)
extra (1)
fasade (1)
fasade (1)
fasade (2)
fasade (2)
annet (11)
annet (11)
annet (12)
annet (12)
annet (14)
annet (14)
annet (17)
annet (17)
annet (5)
annet (5)
annet (5) - 1
annet (5) - 1
annet (6)
annet (6)
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

- Kombinert bolig-/næringsbygg med sentral beliggenhet på Minde med bl.a. gamle NRK- bygget i umiddelbar nærhet.
- Grenser opp mot arealet som inngår i områderegulerigsplanen for Mindemyren.
- Bybanetrasé fra Sentrum til Fyllingsdalen vil gå langs Kanalveien hvor nærmeste bybanestopp ligger med kort gangavstand til Conrad Mohrs veg 4b.

Diverse

Eiendommen grenser opp mot planområdet for Mindemyren, som står foran en urbanisering/fortetting i
henhold til kommunens planer (vedtatt områdereguleringsplan). Det bør være gode muligheter for utvikling
av Conrad Mohrs veg 4b i et slikt perspektiv. Selger ser potensial i eiendommen, men er ikke i en situasjon
hvor de ønsker å ta dette videre selv. Salg av eiendommen er et strategisk valg hos Selger.

Eiendommen er p.t. fullt utleid (korte kontrakter) med årlige leieinntekter på NOK 1.269.000,-.

Salgsojekt: 100% av aksjene i Conrad Mohrs veg 4b.

Tomt

Eiet tomt, asfaltert uteområde i tillegg til grøntarealer mot naboeiendommer.
Meget god parkeringsdekning på egen tomt.