Romerike

Til salgs – JESSHEIM/SAND - TILNÆRMET FULLT UTLEID NÆRINGS- OG BOLIGEIENDOM NÆR OSLO LUFTHAVN OG JESSHEIM

Slettavegen 1
Slettavegen 1
Slettavegen 2
Slettavegen 2
Utvendig fra Slettavegen
Utvendig fra Slettavegen
Utvendig med parkering
Utvendig med parkering
Bakgård med parkering
Bakgård med parkering
Parkering
Parkering
Bakgård
Bakgård
Bakgård
Bakgård
Inngang Posten
Inngang Posten
Rampe
Rampe
Forretningslokale
Forretningslokale
Forretningslokale
Forretningslokale
Leietaker Posten
Leietaker Posten
Leietaker Posten
Leietaker Posten
Leietaker Posten
Leietaker Posten
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Møterom
Møterom
Kjøkken/spiserom
Kjøkken/spiserom
Minikjøkken/spiserom
Minikjøkken/spiserom
Minikjøkken/spiserom
Minikjøkken/spiserom
Slettavegen 1
Slettavegen 1
Uteplass
Uteplass
Uteplass
Uteplass
Stue
Stue
Stue
Stue
Spisestue
Spisestue
Spisestue
Spisestue
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Hovedbad
Hovedbad
Bad
Bad
Bad
Bad
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

Med sentral beliggenhet langs Gardermovegen, ca. 1 km fra Jessheim sentrum og 8 km fra Oslo Lufthavn, har vi til salgs en tilnærmet fullt utleid nærings- og bolieiendom.

Det er selskapet Slettaveien 1 AS, org.nr.: 896 011 782, vi her selger, og som er eier av Slettavegen 1 (næringseiendom) og Slettavegen 2 (boligeiendom).

Slettavegen 1 (næringseiendom):
Eiendommen ble oppført i 1968 og består av et kombinasjonsbygg over to etasjer + kjeller samt store asfalterte kjøre og parkeringsarealer. Det er foretatt betydelige påkostninger og leietakertilpasninger den senere tid.
Fleksibelt bygg med lager, produksjon, salgs- og kontorarealer som lett kan tilpasses for små og mellomstore bedrifter. I dagens marked er det stor etterspørsel etter slike arealer som i tillegg kan tilby gode parkeringsmuligheter samt nærhet til sentrum og flyplassen.

Eiendommen er utleid med 3 stk. leieforhold. Årlig leie er ca. kr 1 427 304,-. Posten Norge AS etablerte seg i eiendommen i slutten av 2012 og utøver postdistribusjon fra sine lokaler.
Tekoda El. Materialer AS etablerte sin grossistvirksomhet og utsalg innen elektrofaget i eiendommen i juni 2012. Begge disse leieforhold er nylig fornyet og utløper i 2022. Fastswim AS benytter et mindre areal (eiet av selger).
De er leverandør av klær og utstyr til norske svømmere og triatlon utøvere. Fastswim AS betaler p.t ikke leie, men kan tegne leiekontrakt på sine arealer etter nærmere avtale med kjøper.

Det ble den 18.12.2015 gitt rammetillatelse for påbygg, bruksendring fra næring til kombinert næring og bolig, fasadeendring, ombygging og rehabilitering.
I praksis betyr dette ombygging av hele 2. etasje til boligformål i form av leiligheter. Rammesøkte tegninger viser 4 stk. leiligheter og totalt areal i 2. etg. etter utvidelse på ca. 453 kvm.

Slettavegen 2 (boligeiendom):
I 2017 kjøpte Slettaveien 1 AS naboeiendommen, Slettavegen 2. Dette for bl.a. og kunne tilby bedre parkeringsarealer til Posten Norge AS og Tekoda El. Materialer AS.
Slettavegen 2 er en boligeiendom som er inndelt med 3 stk. leiligheter og 1 stk. hybel. Eiendommen er fullt utleid, med en årlig leieinntekt på ca. kr 555 600,-.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet langs Gardermovegen, mellom Sand og Jessheim sentrum.

Kort vei til dagligvareforretning (Kiwi), barnehage og skoler, samt til transportstrekning E6 og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Adkomst

Meget gode adkomst- og parkeringsforhold.
Eiendommen grenser til Slettavegen som er en privat veg.

Off. Kommunikasjon

Gode bussforbindelser med stoppested rett ved eiendomsgrensen.
Tog fra Jessheim stasjon.

Parkering

Næringseiendom
Meget gode parkeringsforhold, ca. 39 plasser totalt.

Boligeiendom
Det er inngått leiekontrakt for 5 stk. p-plasser med leietakere i Slettavegen 1 (Posten Norge AS).
Hver av leietakerne i Slettavegen 2 disponerer 1 stk. p-plass.
Til sammen 9 stk. p-plasser.

Regulering

Næringseiendom
Eiendommen er ikke regulert. Avsatt til næringsbebyggelse – nåværende

Boligeiendom
Eiendommen er ikke regulert. Avsatt til boligbebyggelse – nåværende.

Visning

Etter avtale med megler. REF. 16057.

Overtakelse

Etter avtale med megler.

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.