Romerike

Til salgs – HOLT VESTVOLLEN/SKEDSMO - TOMT 5002 KVM - ANSES Å HA ET STORT UTVIKLINGSPOTENSIAL

Oversiktsbilde med ca. inndeling av tomt
Oversiktsbilde med ca. inndeling av tomt
Mulighetsstudie/skisseforslag
Mulighetsstudie/skisseforslag
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Utsikt og nærliggende områder
Utsikt og nærliggende områder
Utsikt og nærliggende områder
Utsikt og nærliggende områder
Innkjøring til eiendommen
Innkjøring til eiendommen
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse
Innvendig kontor
Innvendig kontor
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

Beliggende øverst på en kolle på Holt Vestvollen har vi for salg en svært flott eiendom på 5 mål regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen har en meget god og strategisk beliggenhet med fantastisk utsikt over nærområdet mot Kjeller og Lillestrøm by.

Eiendommen består av et tun med eldre bebyggelse samt et mindre skogsområde. Eiendommen grenser direkte til store offentlige grønt/friområder og et gårdsbruk med store jordbruksområder (LNF). Området er et etablert og rolig småhus- og villaområde med kort vei til butikker, skole og barnehage.

Eiendommen anses å ha et stort utviklingspotensial. Ved utvikling av eiendommen må det påregnes omregulering av tomten for å få utviklet potensialet i eiendommen. Eksisterende bygningsmasse er ikke vesentlig verdsatt. Dagens bygningsmasse er delvis leid ut og i bruk.
Vi anser eiendommen å være svært attraktiv for utbyggere, entreprenører og investorer som søker eiendommer for utvikling.

I Mars 2017, foretok Løvlien Georåd AS Geoteknisk grunnundersøkelse av eiendommen. I den Geotekniske rapporten, er tomten vurdert egnet for utbygging.
Selger har engasjert arkitekt til å tegne et skisseforslag for utvikling av eiendommen.
Skisseforslaget består av 13 stk. rekkehus, grøntarealer, lekearealer, intern veistruktur og parkering.
I utarbeidelsen av skisseforslaget har arkitekten tatt hensyn til den geotekniske rapporten samt nærliggende omgivelser og boligstruktur.

Interessenter må selv gjøre sine egne vurderinger for hvordan tomten kan utvikles.
Dette med tanke på type boliger, antall boliger, arealer, parkering mm.

PRISANTYDNING: BUD MOTTAS.

Bebyggelse

Området er et etablert og rolig småhus- og villaområde med kort vei til butikker, skole og barnehage.


Det er kort vei til E6 ved Hvam, med avkjøringer både mot Oslo og mot Gardermoen. Kun få minutter til den lokale REMA 1000 butikken i tillegg til frisør, lege mm.

Avstander:
«Hvamkrysset»: Ca. 3 km.
Lillestrøm: Ca. 6 km.
Strømmen: Ca. 7 km.
Oslo sentralstasjon: Ca. 21 km.
Kløfta: Ca. 17 km.
Jessheim: Ca. 22 km.
Oslo Lufthavn: Ca. 30 km.

Tomten

Eiet tomt på ca. 5 002 kvm.


Tomten er anordnet med et gårdstun, beplantet hage og naturlig vegetasjon i skrånende terreng bak låven.

Off. Kommunikasjon

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan vedtatt 05.04.1984. TU 25% BYA.

Eiendommen ligger inn under en gammel reguleringsplan fra 1984 som er mangelfull og ikke planfaglig sett et godt nok styringsverktøy ved utvikling. I møte med Skedsmo kommune, har de signalisert at det må påregnes omregulering av tomten dersom den skal utvikles.

Visning

Etter avtale med megler. REF: 16083

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.