Ytre Oslo Sentrum

Til salgs – Galleri Oslo - 2 utleide seksjoner til salgs (Butikk/servering)

02_643645245
02_643645245
02_910222387
02_910222387
02_1156078883
02_1156078883
02_793684748
02_793684748
02_1614411712
02_1614411712
02_807071499
02_807071499
02_759662339
02_759662339
02_1285732219
02_1285732219
02_971251116
02_971251116
02_377585111
02_377585111
02_656680337
02_656680337
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Sentralt, Aircondition/Ventilasjon, Alarm, Vaktmester-/vektertjeneste

Bebyggelse

Galleri Oslo ble oppført i 1988 og inneholder Oslo Bussterminal, handlegater med butikker og cafeer, samt kontorlokaler. Eiendommen er ca. 55.000 kvm. og består av 145 seksjoner (17 seksjonseiere).
Sameiet har laget en plan for oppgradering av eiendommen og er i gang med dette arbeidet.
Akershus Kollektiv Terminaler planlegger en oppgradering/modernisering til kr. 60.000.000,- av bussterminalen i 2017.

Beliggenhet

Seksjonene ligger i Galleri Oslo ved Bussterminalen i Oslo sentrum. Oslo Bussterminal er avreise- og ankomststasjon for langdistansebusser til og fra Oslo, samt avreisestasjon for de fleste busser fra Oslo til Akershus og er landets tredje største knutepunkt. Deler av Bussterminalen er åpen hele døgnet. Bussterminalen har 1200 bussavganger per døgn og ca. 30.000 passasjerer innom daglig og dette forventes å øke betraktelig i årene som kommer.

Beskrivelse

Vi har 2 seksjoner til salgs i eiendommen. Seksjonene ligger mot innvendig gågate i 2. etg. (over Bussterminalen) med svært god gangtrafikk.

Schweigaards gate 6, 0133 Oslo. Gnr. 230, bnr. 411, snr. 20 og 21 i Oslo. Seksjonene utgjør 0,3961% av sameiet.

Samlet leieinntekt kr. 936.000,- eks. mva. per år (fom 01.04.2017).
Kontakt megler for utfyllende prospekt og mer informasjon rundt leieinntekter og eierkostnader.

Snr. 20:
BTA 48 kvm. med tillegg av 11 kvm. fellesareal.
Leietaker: MoneyGram Payment Systems Ireland Limited.
Leieperiode: 01.07.2013 til 30.06.2018.

Snr. 21:
BTA 55 kvm. med tillegg av 12 kvm. fellesareal.
Leietaker: Cafe Brunch AS.
Leieperiode: 02.06.2016 til 31.05.2021

Seksjonene selges med gjeldene leiekontrakter.

Adkomst

Seksjonene ligger i 2. etg. mot innvendig handlegate som har meget god gangtrafikk.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 230
Bruksnr: 411
Seksjonsnr: 20

Bydelen Gamle Oslo strekker seg fra området bak Bjørvika ved Grønland og Gamlebyen, gjennom Kampen og Galgeberg og til Etterstad ved grensen til Helsfyr.

Bydelen har tradisjonelt hatt få store og moderne kontorbygg. I stedet har små og mellomstore bedrifter flyttet inn i en rekke mindre bygg som ikke har den beste standarden eller de aller høyeste leieprisene. Utviklingen i Bjørvika har imidlertid begynt å endre Gamle Oslo. Aller best kommer det til uttrykk i området nærmest Bjørvika.

I Schweigaardsgate arbeider Rom Eiendom med utviklingen av flere nye kontorbygg, og KLP Eiendom er også sentral i området. Leietakere som Gjensidige, NSB og Nordea har tegnet leieavtaler i Schweigaardsgate, noe som var helt utenkelig for bare få år siden. Det er særlig utviklingen i Bjørvika og den ekstremt sentrale beliggenheten, med kort vei til Norges største kollektivknutepunkt, som har gjort den nedre delen av Gamlebyen til et attraktivt område. Samtidig er leieprisene noen hundrelapper lavere enn i Operakvarteret i Bjørvika.
Den positive utviklingen i Schweigaardsgate forplanter seg oppover mot Tøyen, som også er i ferd med å få et løft. Ved Tøyensenteret har gårdeierne gått sammen for å løfte området, og flere kontorbygg er blitt rehabilitert for å ta i mot leietakere med store krav til arealeffektivitet.

I Kværnerbyen arbeider OBOS med en storstilt næringsutbygging. I første omgang skal det utvikles et kontorbygg på 25 000 kvadratmeter, og etter hvert vil det bli utviklet ytterligere areal. Når Kværnerbyen står ferdig, vil det være utviklet 1600 til 1800 boliger, et betydelig næringsareal og en infrastruktur som sikrer sentrumsforbindelse og legger til rette for en fremtidig trikkeforbindelse.