Buskerud

Til salgs – FULLT UTLEID NÆRINGSEIENDOM MED STORT UTVILINGSPOTENSIAL - KJELLSTAD I LIER

1
1
2
2
3
3
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Salg av 100% av aksjene i Vestre Linnes AS, org.nr. 917 192 189 og VL Park AS, org.nr. sus

Næringsbygg oppført i 2 etapper. Stål og betongkonstruksjoner med faste dekker mellom 1. og 2. etg. Bygningsmassen er utvendig kledd med stålplater.

Byggeår: 1988

Påbygget: 2002

Bruttoareal: ca. 6000 kvm BTA

Store parkeringsarealer på egen grunn.

Tomt:

24159 kvm selveiertomt fordelt på 2 matrikkelnummer.

Tomtene er opparbeidet og asfaltert med avmerket parkering og grøntarealer.

Gnr. 24, bnr. 50 er ubebygget og benyttes i dag kun til parkering.

Diverse

Reguleringsforhold:

Eiendommene er i 2000 regulert til forretning/kontor/industri/lager med utnyttelsesgrad på 50 % BYA og gesimshøyde på 8 meter over ferdig planert terreng.

Diverse:

Eiendommen er fullt utleid til Bertel O. Steen Buskerud AS. Leiekontrakt på hoved-eiendommen løper til 31. mars 2021 med rett til fornyelse i 5+5 år. Årlig indeksregulering med 90 % av konsumprisindeksen.

Leiekontrakt på ubebygget tomt løper med gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Samlet leie utgjør NOK 8.528.740,- pr. år (2017) + driftsutgifter og mva.

I tillegg gir pumpeanlegg for diesel en årlig inntekt på om lag NOK 200.000,-.

Beliggenhet

Svært sentral beliggenhet på Kjelstad i attraktivt næringsområde med bilbutikker, bensinstasjon, motell/vegkro, Plantasjen og en rekke andre virksomheter.

Fantastisk profilering mot E-18 få minutters kjøring fra Drammen sentrum. 10 minutters kjøring fra Asker.

Standard

Bygningsmassen og utomhus områder fremstår som velholdte og i god stand. Det er blant annet gjennomført utskifting av så si alle vinduer til varmedempende/ soldempende 3-lags isolerglass.

Vann- og kloakkforhold: Tilknyttet offentlig nett. Det er installert oljeutskillingsanlegg i forbindelse med verksteddrift.

Fyring/ventilasjon: Elektrisk- og vannbåren varme fra varmeveksler/jordvarme.

Div. ventilasjonsanlegg med/uten kjøling. Det eldste fra 1988. Det nyeste fra 2002.

Varme og ventilasjon styres fra PC eller smarttelefon.

Innhold

Salgs-hall og kundemottak på ca. 1500 kvm BTA.

Delelager med tilhørende personalfasiliteter på ca. 650 kvm BTA.

Tekniske rom og arkiv på ca. 600 kvm BTA.

Vask- og klargjøringslokaler for store kjøretøyer på ca. 250 kvm BTA.

Verkstedlokaler på ca. 2050 kvm BTA.

Kantine, møterom, kontorer, toaletter etc. i bygningens 2. etg. på ca. 1000 kvm BTA.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 24

Bruksnr: 41


Gårdsnr: 24

Bruksnr: 50