Romerike

Til salgs – Fullt utleid kombinasjonseiendom sentralt beliggende på Skytta med umiddelbar nærhet til Gjelleråsen og RV4

Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Utvendig med parkering
Utvendig med parkering
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Inngang kontordel 2. etasje
Inngang kontordel 2. etasje
Utvendig
Utvendig
Parkering og tomt på oversiden av bygget
Parkering og tomt på oversiden av bygget
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Eiendommen sett ovenfra
Eiendommen sett ovenfra
Lager/verksted med kjøreport
Lager/verksted med kjøreport
Lager/verksted med kjøreport
Lager/verksted med kjøreport
Lager/verksted
Lager/verksted
Lager/verksted/vaskehall
Lager/verksted/vaskehall
Vaskehall
Vaskehall
Lager/verksted
Lager/verksted
Lager/lagerkontor
Lager/lagerkontor
Lager/lagerkontor
Lager/lagerkontor
Lager/lagerkontor
Lager/lagerkontor
Verksted/kontor
Verksted/kontor
Resepsjon/kundemottak
Resepsjon/kundemottak
Undervinsningsrom/møterom
Undervinsningsrom/møterom
Resepsjon/kundemottak
Resepsjon/kundemottak
Resepsjon/kundemottak/kontorer
Resepsjon/kundemottak/kontorer
Møterom
Møterom
Utstilling/fellesområde
Utstilling/fellesområde
Kopirom/gangarealer
Kopirom/gangarealer
Møterom
Møterom
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Gangarealer til kontor
Gangarealer til kontor
Kjøkken/spiserom
Kjøkken/spiserom
Kjøkken/spiserom
Kjøkken/spiserom
Kjøkken
Kjøkken
Spiserom
Spiserom
Minikjøkken
Minikjøkken
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

Sentralt beliggende i den ytre delen av Skytta Næringspark har vi til salgs en fullt utleid kombinasjonseiendom bestående av ca. 4 196 kvm bygningsmasse og ca. 16 803 kvm tomt.


Gjennomsnittlig vektet gjenværende leietid i eiendommen er 8,65 år.
Leieinntekter for 2017, eks. felleskostnader og FK utgjør ca. kr 4 870 000,-.


Eiendommen er godt synlig fra RV 4, og har enkel adkomst og gode profileringsmuligheter. Næringsparken ble etablert på 1980-tallet, og hovedtyngden av bebyggelse i området består av industri, lager og produksjon med tilhørende adm./kontorer.


Det er selskapet Horvath Holding AS, som vi her selger. Selskapets eneste formål er å eie/drifte denne eiendommen.


Eiendommen består av ett eldre (1982) og ett nytt bygg (2009) med en total bygningsmasse på ca. 4 196 kvm. I tillegg er det oppført interne mezzaniner på ca. 400 kvm som ikke er tatt med i beregningen/taksten. Eiers/selgers driftsselskap, Fortuna Truckservice AS, er største leietaker i eiendommen (ca. 67,2%) og har nettopp signert ny leiekontrakt som løper for 10 år med rett til forlengelse i ytterligere 5 år. Resterende del er utleid til Hvitevare Teknikk AS (ca. 7,6%) og Dalens elektronikkservice AS (ca. 25,2%).

Bebyggelsen

Eiendommen er beliggende i etablert næringsområde på Skytta. Umiddelbar nærhet til Gjelleråsen og RV4, samt tverrforbindelse via RV22 til Hvam-krysset og hovedfartsåren E6.
Dette gir en enkel adkomst til Oslo og hele det sentrale innlandsområdet.


Næringsområdet på Skytta og omkringliggende områder har et rikt utvalg av bedrifter og tjenester, og flere store aktører er etablert her; herunder Diplom-Is og Ringnes. Næringsparken ble etablert på 1980-tallet, og hovedtyngden av næringsvirksomhetene består av industri samt lager og produksjon med tilhørende adm./kontorer.

Tomten

Eiet tomt på ca. 16 803,4 kvm, delvis inngjerdet. Tomten er skrånet mot nordøst. Mesteparten av tomten rundt bebyggelse er opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer. I tillegg er det store utomhusområder for utelagring mm.


Eiendommen har meget gode adkomstforhold.

Off. kommunikasjon

Kun ca. 5-6 min til av-/påkjøring E6 ved Hvam/Olavsgård. Få minutter til Oslogrensen og Hagan med alt av fasiliteter.

 
God kollektivforbindelse til hele regionen.

Visning

Etter visning med megler. REF: 16039

Diverse

Eiendommen er regulert til industriformål og hører innunder reguleringsplan med bestemmelser for Skytta-Glanerud, sist revidert 19.05.2015. Plan-id:115.

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.