Buskerud

Til salgs – FREMTIDIG NÆRINGSTOMT LANGS NYE E-134 PÅ DAMÅSEN I KONGSBERG

42
42
43
43
44
44
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Langs «nye» E-134 – øst for Kongsberg sentrum på Damåsen.

Veien er del av stamveinettet mellom øst- og vestlandet.

Beskaffenhet

10435 kvm selveiertomt fordelt på 2 matrikkelnummer. Relativt flatt areal med antatt massebalanse.

Kloakkaforhold: Privat vann og avløp.

Reguleringsforhold: Eiendommen er i dag avsatt til LNF (Landbruk, natur fritid), men er foreslått inntatt i kommuneplanens arealdel som næringsområde.Eiendommen er i dag bebygget med enebolig og garasje.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 132
Bruksnr: 12

Gårdsnr: 132
Bruksnr: 13