Vestfold

Til salgs – BUD INNKOMMET!!! 2 kontorseksjoner - tidligere fysioterapi i Tønsberg sentrum

Prospektet er ikke aktivt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
  • BESKRIVELSE

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Sentralt

Beliggenhet

Eiendommene/seksjonene har en meget god og sentral beliggenhet i Tønsberg sentrum.
Kort avstand til Farmandstredet og bussterminal (ca. 300 m) og jernbanestasjonen (ca. 400 m).

Standard

Effektive arealer, god takhøyde. Store vinduer som gir meget gode lysforhold.
Ventilasjon.

Inneholder

Snr. 6 - areal 61,2 kvm.
Snr. 7 - areal 152,4 kvm.

Tilsammen 213,6 kvm.

Innhold:
Resepsjon/venteareal, 5 stk. kontorer/behandlingsrom, spiserom, lager, hc-toalett, stort åpent areal/
kontorlandskap, minikjøkken, toalett.

Seksjonene henger sammen og begge har egne innganger.

Parkering

4 stk. parkeringsplasser tilhører seksjonene.

Diverse

Salget omfatter salg av aksjene i selskapet Vestfold Fysioterapi AS, orgnr. 937 661 495.

Selskapet eier to stk. seksjoner på hhv 61,2 kvm. og 152,4 kvm. til sammen 213,6 kvm.

Seksjonene overtas fri for leieforhold, Vestfold Fysioterapi DA flytter ut innen 01.07.2017.

Prisantydning: NOK 2.450.000,-
(Eiendomsverdi ved salg av AS.)

Energmerking:
Seksjonene er ikke energimerket. Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen.
Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste
energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Byggeår:
Eiendommen ble oppført i begynnelsen av 1900-tallet.
Senere ombygget til leiligheter og næring i 1988.

Økonomi

Fellesutgifter
Felleskostnadene inkluderer administrasjonskostnader, vaktmester, forsikring, uteareal, strøm oppgang B, strøm uteareal, heis kostnader oppgang B, renhold oppgang B, generelt vedlikehold (blant annet avdrag/renter på lån - tak), vedlikehold oppgang B, vedlikehold brannalarm, parkeringsrettigheter (lån).

Oversikt over felleskostnadene fremkommer i bilag nr. 3.
Det er felles vannmåler for hele sameiet.

Budsjetterte felleskostnader for 2017 for seksjonene:
Snr. 6 NOK 32.673,-
Snr. 7 NOK 82.792,-
Sum NOK 115.465,-

Det er planlagt oppussing av felles ganger våren 2017. Oppussingen finansieres med bruk av midler fra vedlikeholdsfondet.

Forøvrig er det gjort betydelige oppgraderinger i bygget siste 5 år. Dette gjenspeiler de relativt høye fellesutgiftene. Sameiet har god likviditet og oppsparte midler på fond. Det forventes ikke større vedlikeholdsarbeider på bygget etter 2017. Fellesutgiftene forventes derfor å bli vesentlig redusert i 2018, da gjelder er nedbetalt. Ytterligere nedgang om 5,5 år da siste del av langsiktig gjeld er nedbetalt.

Seksjonering tinglyst 03.05.1995 legges til grunn for beregning/fordeling av felleskostnadene.

Bebyggelse

Bullsgate 2 b er et sameie inneholdende bolig- og næringsseksjoner.
Bygget var en del av bygningsmassen til tidligere Tønsberg Papirindustri (nå Bong Norge AS), oppført
rundt år 1900. I 1986 flyttet Bong Norge AS, og eiendommen ble ombygget til næring og bolig.

I næringsdelen er det stor andel helserelaterte virksomheter.

Tomt

Andel av eiertomt, areal 3.114,90 kvm.
Asfaltert tomt med noe grøntareal.

Visning

Etter avtale med megler.

Regulering

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Havnesporet fra 2006 ned formålet Bolig/forretning
med tilhørende parkeringsanlegg. Jfr forøvrig hele reguleringen som vedlegges i bilag 2. Eiendommen
omfattes også av Byplan 2014/2026 vedtatt i 2015.

Denne finnes også i sin helhet i bilag 2.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 704
Gårdsnr: 1002
Bruksnr: 464
Seksjonsnr: 6