Romerike

Til salgs – Bensinstasjon/utviklingsseiendom ved innkjøringen til Maura sentrum

Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Innkjøring til stasjonen
Innkjøring til stasjonen
Stasjon sett fra hovedvei
Stasjon sett fra hovedvei
Bakside av bygget
Bakside av bygget
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

Stensetgutua 1 ligger strategisk til ved innkjøringen til Maura sentrum i Nannestad kommune med kort vei til alt av fasiliteter. Området består av noe næringsvirksomhet, ellers for det meste eneboliger og tomannsboliger.
REMA 1000 har etablert ny butikk på naboeiendommen.

Eiendommen er regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg, og p.t driftes eiendommen som en ESSO bensinstasjon (snr. 1).

Bygningsmassen er oppført over ett plan, og består av bensinstasjon med forretningslokale, med tilhørende servicehall og vaskehall, garderober, kontor mm.
I juni 2016 ble eiendommen seksjonert til 2 seksjoner, hvoretter snr. 2 ble solgt til en aktør som driver bilpleie. Eier av snr. 2 er også leietaker i deler av snr. 1.
Selger leier totalt ut 2 stk. smørehaller og 1 stk. vaskehall. Årlig leieinntekt på kr 180 000,- eks. felleskostnader og mva (i tillegg til bensinstasjondelen av seksjonen, som selger disponerer).

Selger inngikk i 2015 en 5 års forhandleravtale med ESSO Norge AS, og fremtidige drivere må forholde seg til denne avtalen. Utløp avtale 31.01.2020.
Det bemerkes at selger driver bensinstasjonen i egen regi, og at utgangspunktet er at eiendommen selges fri for leietakere på denne delen av seksjonen (de to andre leieforholdene vil fortsette å løpe inntil de sies opp av en av partene/utløper).

Eier/selger opplyser at de selger ca. 2 400 000 liter drivstoff i året. Det kan således ligge en videre utviklingsmulighet ved utvidet drift av stasjonen.

Selger forutsetter at kjøper også overtar driftstilbehøret (drivstoff, inventar etc.) for et avtalt beløp som defineres i kjøpers bud.

Beliggenhet

Eiendommen liggerved innkjøringen til Maura sentrum med kort vei til alt av fasiliteter.

Området ellers består av noe næringsvirksomhet, ellers for det meste eneboliger og tomannsboliger.
 
Med sin nærhet til Gardermoen fremstår Maura som mer og mer interessant for utbyggere og investorer, både innen bolig- og næringsutvikling. Kommunen opplever en årlig økning av innbyggere, og presset er forventet å øke enda mer i de kommende årene.
Etterhvert som prisene i blant annet Jessheim og Lillestrøm skyter i været, blir steder som Maura stadig mer attraktivt, hvor man fremdeles får mye eiendom for pengene.

Tomten

Selveiet tomt på ca. 2 805,2 kvm. Andel fellesareal for snr. 1 utgjør 2 573 kvm.

Hele utearealet/tomten er å anse som fellesareal, hvor mesteparten av arealet består av asfalterte kjøre- og parkeringsarealer.

Adkomst

Enkel og god adkomst direkte fra hovedvei.

Off. Kommunikasjon

Busstopp rett utenfor eiendommen. Nærmeste togstasjon er på Dal, ca. 11 km unna.

Parkering

Eiendommen har meget god parkeringsdekning.

Regulering

Eiendommen er regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg med tilhørende vei og parkering. Avsatt i kommuneplan til sentrumsformål.

BYA for regulert areal er satt til 100%, noe som innebærer muligheter for en høy utnyttelse av eiendommen. Megler har ikke foretatt mulighetsstudie vedr. utviklingspotensial.

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.