Telemark

Til salgs – Bensinstasjon med gode leieinntekter - Stokkebakken/Bamble

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen ligger inntil E 18, og har meget god eksponering mot denne.
Nye E18 vil bli lagt utenom denne eiendommen i 2019/2020. Eiendommen vil egne seg ypperlig til f.eks. transportbedrift, håndverksbedrifter, småindustri, verksted, eller andre typer virksomheter som har behov for mye utelagering. Det er et overbygg på ca. 500 kvm.

Inneholder

Bygningsmassen er som følger:
Bensinstasjon : 223 m2 + kaldtlager. Byggeår 1985
Kafe: 395 m2. Byggeår 1985
Pumpetak: 485 m2. Byggeår ca. 2007

Stasjonsdelen er i god vedlikeholdsmessig stand. Kafedelen er i dårligere forfatning.

Parkering

Meget bra med parkering på eiendommen.

Økonomi

Kommunale avgifter kr

Bebyggelse

Bygningene er oppført 1985. Pumpetak er oppført ca. 2007.

Tomt

Tomten er lett skrånende og opparbeidet til parkering og trafikkareal. Areal 7 522,9 m2

Visning

Etter avtale med megler på tlf 90782692.

Regulering

Eiendommen er uregulert.

Leiestatus

Årlig leieinntekt stasjonsdel ca. 800.000 pr år. Kafedelen er ikke utleid.
Leiekontrakten med A/S Norske Shell løper til 01.03.2022. Leiekontrakten kan ved veg omlegging sies opp med 3 måneders varsel. Det antas at Norske Shell vil fraflytte eiendommen når ny E18 er ferdig, ca. årskiftet 2019/20.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 814
Gårdsnr: 105
Bruksnr: 4