Oslo vest

Til leie – Workplace Oo - 10500 kvm ledig i nytt kontorbygg på Storo/Nydalen

GodSommerIs
GodSommerIs
Oo - 2241 Fasade Inngangsparti Front
Oo - 2241 Fasade Inngangsparti Front
Workplace Oo - Vitaminveien 4
Workplace Oo - Vitaminveien 4
Oo - 2241 Atrium
Oo - 2241 Atrium
1. plan - Bedriftsreturant og resepsjon - Kontorer 100% landskap 72 arbiedsplasser
1. plan - Bedriftsreturant og resepsjon - Kontorer 100% landskap 72 arbiedsplasser
Oo - 2241 Entre
Oo - 2241 Entre
3. - 4. plan - 100% Åpen løsning - 242 arbeidsplasser
3. - 4. plan - 100% Åpen løsning - 242 arbeidsplasser
7. plan - 100% Åpent - 178 arbidsplasser
7. plan - 100% Åpent - 178 arbidsplasser
Oo - Takterrasse 7. plan
Oo - Takterrasse 7. plan
Oversiktskart - Oo
Oversiktskart - Oo
Kommunikasjon T-bane, trikk, buss og bil
Kommunikasjon T-bane, trikk, buss og bil
KOmmunikasjon tog, flybuss, sykkel og taxi
KOmmunikasjon tog, flybuss, sykkel og taxi
Oo - Fasade bak Hage
Oo - Fasade bak Hage
Oo - Drone1
Oo - Drone1
Charter
Charter
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

EN BY I BYEN

Workplace Oo ligger sentralt plassert i Vitaminveien 4 i det raskt voksende området Storo/Nydalen og oppleves som en egen «by i byen». Områdene Storo og Nydalen er hjem til en rekke små og store bedrifter, og områdene oppleves som svært attraktivt.

Storo, Grefsen og Nydalen er inne i en sterk vekstfase med bl.a. nye boliger, flere næringsbygg, skoler, barnehager, hotell samt at Norges største kino (IMAX) er under oppføring på Storo. Utbyggingen som nå er i gang er med på å skape et dynamisk og urbant miljø.

Kun et steinkast unna ligger populære Storo Storsenter og alt man trenger av handel-, service- og helsetilbud.

Workplace Oo ligger gunstig plassert i umiddelbar nærhet til et av Oslos største kollektivknutepunkter. Det er rundt 2-3 minutters gange til Storo T-banestasjon, Storo trikkestasjon, Flybussekspressen og flere busslinjer, noe som gjør det raskt, enkelt og miljøvennlig å kOordinere reiseveien til jobb. Like øst for stasjonsområdet ligger Gjøvikbanen, og 200 meter sør for stasjonen ligger jernbanestasjonen Grefsen stasjon.

Kontorbygget ligger i tillegg perfekt plassert for ankomst med bil fra Ring 3, og sørger for kort reisevei til Oslo sentrum. Det er også en rekke sykkel- og gangveier som strekker seg fra Storo i nesten alle retninger.

Inneholder

Kontoretasjene består av store, plasseffektive og fleksible arealer med tidsriktig og høy standard. Hver etasje kan leies som hele plan eller deles opp i mindre enheter.

Lokalene kan tilpasses åpent kontorlandskap eller med team- og cellekontorer, med tilhørende møte- og multirom.

FELLESFUKSJONER
I 1. etasje ligger byggets fellesfunksjoner som betjent resepsjonsområde med ventesone og café, bedriftsrestaurant, møteromssenter.

I U1 ligger parkeringsanlegg for biler og sykler sammen med gode dusj- og garderober løsninger. I tillegg ligger byggets treningsrom her som har direkte utgang til parken som flukter med bygget i syd.

KONTORETASJENE, se også arealtabell!
I etasjene 1-7 ligger kontorarealene med arbeidsplasser langs utvendige og innvendige fasader. Den tekniske infrastrukturen i bygget legger til rette for fleksibilitet og effektivitet i utforming av lokaler og mulige leieinndelinger.

FLEKSIBLE LØSNINGER
Workplace Oo prosjekteres til å bli et moderne kontorbygg med gjennomprøvde teknologiske løsninger. Bl.a. skal Skanskas patenterte klimakonsept Deep Green Cooling, som er et av de mest innovative kjøle-konseptene på markedet, implementeres i Workplace Oo. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova for bruk av innovativ teknologi.

Alle store tekniske installasjoner er diskret plassert i underetasjen. Dette gir mer effektive kontoretasjer for leietakerne, samt at lokaler og planløsning enkelt kan tilrettelegges for en arbeidshverdag i stadig endring.

STATUS UTLEIE
11500 kvm BTA er nå leid ut med innflytting i oktober 2018. Fløy 1 (fløyen vendt mot Nydalen) er utleid. Fløy 2 er fortsatt ledig og har store etasjeplan på ca 1800 kvm BTA.

Diverse

Økonomi

Oo SETTER STANDARDEN FOR MILJØVENNLIGE KONTORBYGG

Workplace Oo er et bærekraftig kontorbygg med svært kostnadseffektive løsninger – gode nyheter for både miljøet og økonomien. Dette bidrar til lavere energiforbruk og et behagelig inneklima som sørger for økt produktivitet og trivsel blant de ansatte. Og med et av landets største kollektivknutepunkter samt et omfattende sykkel- og gangveinett i umiddelbar nærhet, ligger alt til rette for miljøvennlig pendling til og fra jobb.

Skanska har som mål å sertifisere alle nye bygg og at disse byggene skal oppnå gode karakterer i henhold til Energimerkeordningen BREEAM NOR. For å få til dette er det viktig at byggene våre har en sterk miljøprofil, som blant annet sikres gjennom bærekraftige tiltak på områdene energi, inneklima, vann, materialer, avfall, transport og sikkerhet. Alt dette er ivaretatt under produksjonen av Workplace Oo som skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM Excellent.

Bebyggelse

Workplace Oo er av solid bygningsmessig kvalitet, der lavt energibruk sikres gjennom gode løsninger for energiforsyning, detaljer og materialvalg. Bygget er delt opp i to bygningskropper som henger sammen i et overbygget atrium i glass, som gir naturlig dagslys i alle etasjer. Bygget er på hele 24 000 m² fordelt på åtte etasjer (inkl. underetasje), og er det første som møter blikket ditt når du kommer opp fra Storo T-banestasjon. Få kontorbygg kan tilby bedre synlighet enn Workplace Oo.

Workplace Oo har fleksibel planløsning, god takhøyde og store vindusflater, miljøvennlige løsninger og gir leietakerne friheten til å kunne tilpasse leiearealet selv.

Første etasje er selve hjertet i bygget, der både gjester og ansatte blir tatt imot på en åpen og inviterende måte i hyggelige og moderne omgivelser. Her kan man blant annet innta morgenkaffen sammen med en kollega på den koselige kafeen, eller holde et uformelt møte i loungeområdet.

Historie
Selve navnet Oo er inspirert av gården «O», som tidligere lå i området. I 1550 ble gården O delt inn i «Store O» og «Lille O», som i dag er bedre kjent som stedsnavnene Storo og Lillo. Gården har helt siden 1200-tallet vært synonym med liv, vekst og velstand – en tradisjon Skanska nå ønsker å videreføre med byggingen av Oo.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Fellesresepsjon
Alarm
Vaktmester
Air conditioning

Nordre Aker strekker seg fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannbekken i vest, og innbefatter områder som Grefsen, Sogn, Sognsvann, Ullevål og Blindern. Bydelen er kjennetegnet av velstående innbyggere med høy utdannelse, som gir seg utslag i høye boligpriser og en nokså spredt villabebyggelse.

Forskningsparken

Tradisjonelt har det ikke vært store kontorarealer i Nordre Aker, men det er utviklet en stor næringsklynge rundt Forskningsparken på Gaustad, hvor Universitetet i Oslo, forskningsinstitutter og Rikshospitalet er nærmeste naboer og leietakere. Forskningsparken huser gjennom Oslo Innovation Center om lag 140 bedrifter, forskningsgrupper og institutter, med totalt 1800 personer i byggene. Bransjene omfatter bioteknologi, life sciences, IKT, media, materialforskning og elektronikk.

Sogn og Ullevål

Utenom Forskningsparken er det noe nærinsgslokaler på Sogn og i området rundt Ullevål Stadion. Bertel O. Steen Eiendom har utviklet et nybygg på 23 600 kvadratmeter på Sogn som har fått navnet Sogn Arena. Ellers huser Ullevål Stadion, som eies 50/50 av Norges Fotballforbund og DNB Næringseiendom, over 70 bedrifter. Ullevål Stadion har også blitt et kjøpesenter, med over 30 forretninger.