Akershus

Til leie – Vøyenenga - Fleksibel kombinasjonseiendom

1
1
2
2
3
3
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på Vøyenenga med god adkomst til E16 og E18. Det er variert næringsbebyggelse på strekningen fra Vøyenegna senter og opp til Skui.

Arealer og innholdsbeskrivelse:

Eiendommen består av en kontordel over to etasjer på ca 262 kvm i hver etasje og en lagerdel med grunnflate på ca. 1500 kvm grunnflate med en takhøyde på ca. 6,5 meter. Slik bygget er innredet/inndelt i dag, er det 1480 m2 kontor fordelt på 1. og 2. etg. og 778 m2 lagerlokaler.

Eier er innstilt på å leietakertilpasse bygget slik at det vil bestå av ca 524 kvm kontor og ca 1500 kvm lager. Eiendommen kan deles med flere brukere, forut at de leier en del kontorer eller at disse er leid ut.

Bebyggelse:

Eiendommen er bebygget med en kontordel over to plan, en tilbygget glassoverbygg som hovedinngang og en lager del som er delt i to med brannvegg i midten. Det kan etableres store kjøreporter med utvendig god adkomst på tre av lagerets sider.

Parkering:

Gode parkeringsforhold på egen eiendom.

Tomten:

ca 5000 kvm flat tomt, stort sett asfaltert og god adkomst for store biler. Gode parkeringsmuligheter.

Adkomst

Fra sør: E16 fra Sandvika til rundkjøringen ved Vøyenenga. Til venstre i den første og så til høyre i neste. Deretter 500 meter langs Ringeriksveien.
Fra nord: E16 fra Sollihøgda til rundkjøring ved Vøyenenga. Til høyre i rundkjøring og så til høyre i neste. Deretter 500 meter langs Ringeriksveien.

Leieantydning

Leieantydning oppgis ved henvendelse til megler og vil avhenge av tilpasninger for leietaker, leielengde etc.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 77
Bruksnr: 113

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.