Oslo sentrum

Til leie – Unique high street opportunity - Prinsens gate 25 - Oslo

Prinsens gate 25 - Retail
Prinsens gate 25 - Retail
Prinsens gate 25 - Retail
Prinsens gate 25 - Retail
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Information

Available space:

Ground floor: Approx. 198,2 sq. m
First floor: Approx. 210 sq. m
Basement: Approx. 192 sq. m
Total Approx. 601 sq. m

Vacant possesion
12 months after signature of the lease agreement


Oslo

The greater Oslo area is the home for 25 % of Norway’s population, and Oslo is one of Europe’s fastest growing cities. Population is expected to increase by 31 % over the next 25 years, and total purchasing power per capita is almost double the average in the EU. This, combined with every Norwegian above the age of 16 making 4 trips annually to Oslo, makes Prinsens Gate 25 a rear opportunity for international retailers looking for a new establishment in Oslo.


Location

Located in the Oslo high street district, Prinsens Gate 25 is in close proxy to high-end stores such as Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Bottega Veneta and soon Europe’s largest Zara store. The past years has shown a rapid growth of international retailers in Oslo, with several others being on the verge of signing new flagship stores.


Premises

Originally built in 1899 with a luxurious façade over five floors. With a total area of 600 sqm., the premises will be redeveloped to fit the requirements of high-end retailers. Large windows provides great exposure and the building is easy accessible by public transportation. Prinsens Gate is under a development and when completed in 2017, the street will be a tram and pedestrian only street, strengthening the position of the property.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.