Akershus

Til leie – Unik toppetasje - med takterrasse og utsyn mot Oslo!

8
8
ASker
ASker
20
20
21
21
Asker
Asker
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
18
18
19
19
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
22
22
23
23
24
24
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine

Beskrivelse

Eiendommen har vært gjennom omfattende totalrenovering inne som ute, med bl a ny og inspirerende fasade. Bygget er inndelt i moduler gjennom et skrånet terreng og er knyttet godt sammen.

Flere solide selskaper har etablert seg i dette bygget, herunder: Honeywell, GK Inneklima, Intergraph Norge, Vingmed, med flere.

Eiendommen tilbyr flott kantine hvor maten leveres fra Annerledes personalrestauranter. I tilknytning til kantinen finnes det felles møterom. Bygget huser også treningsrom med tilhørende dusj- og garderobemuligheter for leietakerne i bygget.

Adkomst

Solbråveien 11-23 har tilstrekkelig med parkeringsplasser og ligger i kort gangavstand fra Asker togstasjon, med fortau eller gangvei hele veien. Her stopper Flytoget samt lokal- og fjerntog. I tillegg går det flere busser fra Asker, både i retning Oslo og Drammen.

Avstand med bil:

Gardermoen: Ca 75 km eller 55 min
Oslo S: Ca 25 km eller 25 min
Lysaker: Ca 17 km eller 12 min
Drammen: Ca 19 km eller 17 min

Beliggenhet

Eiendommen har flott beliggenhet vest for Asker sentrum ved inngangsportalen fra vest. Det er svært god profilering mot E18 og de 80.000 som kjører inn mot Asker, Bærum og Oslo hver eneste dag. Det er ca. 10-12 minutters gange til Asker stasjon. I Asker sentrum finner man alle servicefasiliteter som bank, post, shopping, treningssenter, kulturhus, gallerier, samt mer enn 25 serveringssteder.

Scandic Hotel Asker ligger ved togstasjonen. Hotellet ble nylig totalrehabilitert og fremstår som et moderne konferansehotell med 167 rom.

Standard

Bygget har etter rehabilitering fått energimerke B, og tilfredsstiller Enovas krav til ”Lavenergistandard”.

Det er installert nytt, behovsstyrt ventilasjons- og lysstyringssystem som bidrar til vesentlig reduserte kostnader til oppvarming og lys.

Det er nylig gjennomført omfattende rehabilitering og ombygging av eiendommen, slik at denne nå fremstår som topp moderne med alle fasiliteter som forventes av dagens kontorbrukere.

Eiendommens fasade er strammet opp og nye vinduer og omramming gir bygget et tidsriktig preg. Bæringen ligger i yttervegg slik at kontorvegger kan plasseres fritt i henhold til ønsket planløsning.

Lokalene er lyse og innbydende, og vender ut mot E18 (noen er gjennomgående til den andre siden av bygget). Ny kantine er etablert i 2. etasjen. I tilknytning til dette finner man felles møterom sentralt i bygget. Vegg i vegg ligger nytt flott trimrom med garderober til felles bruk for leietakerne.

Gårdeiers visjon er å tilby små og mellomstore bedrifter lokaler med høy standard og gode fasiliteter til fornuftig pris.

Innhold

Bygget har ca 1 650 kvm ledige kontorlokaler med følgende fordeling:

- 2. etg på 350 kvm BTA

- 3. etg på 725 kvm BTA

- 4. etg på 575 kvm BTA

Planløsningen skreddersys etter leietakernes ønsker og behov.

Lokalene er svært arealeffektive. I all hovedsak er bygget søylefritt, noe som gir stor grad av fleksibilitet. Med åpen løsning kommer man ned på ca 12 kvm pr. ansatt.

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.