Akershus

Til leie – Unik eksponering mot E18 med sjøutsikt

96_1978356419
96_1978356419
96_1335836709
96_1335836709
96_953092425
96_953092425
96_1797342567
96_1797342567
96_633983281
96_633983281
96_1072790446
96_1072790446
96_2017975018
96_2017975018
96_1676283664
96_1676283664
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

De ledige lokalene er beliggende i byggets 3.etg med adgang rett inn i lokalet fra uteareal på øvre plan.

Lokalet passer bra til åpen løsning med noen cellekontorer/møterom, det er også et eget spiserom i tilknytning til kontor arealet.

Parkering

Leietaker vil ha muligheten til å disponere størstedelen av utearealet på øvre plan av eiendommen til parkering eller annet bruk.

Adkomst

Adkomst fra Anthon Walles Vei.

Kort gangavstand til Sandvika stasjon.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på et høydedrag med utsikt over Sandviksbukta og Kalvøya. Bygget er meget godt synlig fra E18 med unike eksponeringsmuligheter.

Det er planlagt omfattende tiltak i Sandvika Øst for å revitalisere denne delen av byen. Det legges opp til 100 000 kvm ny bygningsmasse med bolig, kontor og handel. Bygningshøydene vil også øke og markere Sandvika ytterligere som by. Planen innebærer også åpning av sentrum mot fjorden. Under rådhusparken er det planlagt et nytt parkeringshus og Finstadgården skal rives og erstattes med et nytt forretningsbygg.

Anthon Walles vei har en sentral beliggenhet i forhold til denne delen av Sandvika og danner inngangsporten til byen fra Oslo. Åpningen av Jørgen Kanitz gate vil dessuten knytte eiendommen ytterligere mot torget

Innhold

Lokalene er på ca. 825 kvm BTA.

Dagens løsning er tilpasset kontor/produksjon/lager. Det er lagt opp til 20 arbeidsplasser i åpent landskap, møterom, spiserom, stillerom og sosial sone. Det er også tilrettelagt for produksjon/lager areal med direkte adkomst fra øvre plan av eiendommen.

Det er mulighet til å kontorisere store deler av etasjen, da med mulighet for ca. 40 arbeisplasser i åpent landskap, møterom, cellekontorer, spiserom og mulighet for noe lager.

Lokalet har gode lysforhold og unik utsikt ut over oslofjorden.

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.