Akershus

Til leie – Unik anledning til å arbeide i Norges flotteste kontorcampus!

Prospektet er ikke aktivt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Bredbåndstilknytning Fellesresepsjon Garasje/P-plass Heis Kantine

Beskrivelse

Kontorlokaler til leie i Norges flotteste kontorcampus. Her kan du arbeide i vakre grønne omgivelser midt i strandsonen. Arealet ledigstilles i forbindelse med åpning av nytt byggetrinn som gir leietakere tilgang til en helt ny kantine, møteromssenter og et auditorium av høyeste standard. Fellesfasiliteter inkluderer trening, utendørs tennisbane, mulighet for å leie båtplass, barnehage i den 300 mål store Veritasparken, kaffebar, kiosk og fantastiske rekreasjonsområder.

Beliggenhet

Flott beliggenhet ved Oslofjorden i Veritasparken på Høvik. Det er kort vei til Sandvika (5 min), Lysaker (8 min) og Skøyen (11 min) og det tilbys adgang til moderne tilbringerbusser ved arbeidsdagens start og slutt til og fra disse knutepunktene. Med god parkeringsdekning også for elbiler, gjør det adkomsten enkel for leietakere i parken. Det er også tilrettelagt for sykkel med flott garderobe og dusjanlegg. Parken ligger rett ved Henie Onstad Kunstsenter med Bølgen & Moi som alternativ for kulinarisk forretningslunsj.

Standard

Arbeidsplassene er tilgjengelig i det modulbaserte bygget V2 som gir høy grad av fleksibilitet. Det er store plan og terskelfrie landskap på ca 4 000 kvm og dermed god internkommunikasjon for leietaker. Lokalene som ledigstilles vil oppgraderes og tilpasses leietakeres behov. Det er gode muligheter for helt åpne landskapsløsninger (se illustrasjon) eller mer tradisjonelle celleløsninger.

Det er prisbelønnet arkitektur for eiendommene med flotte atrier og store glassflater.

Passer for virksomheter fra 50 ansatte og oppover.

Innhold

På området ligger også en ærverdig gammel villa fra 1892 som er bevart i tradisjonell stil med flotte malerier. Villaen benyttes til styremøter for DNV GL og øvrige spesielle anledninger.

TA KONTAKT FOR VISNING!

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.