Oslo sentrum

Til leie – Totalrehabillitert bygg i Øvre Vollgate, flott beliggenhet som del av ABN Kvartalet.

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Lobby
Kontorlokaler - Lobby
Kontorlokaler - Lobby
Kontorlokaler - Lobby
Kontorlokaler - Lobby
Kontorlokaler - Lobby
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fellesarealer
Kontorlokaler - Fellesarealer
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Plan 1
Plan 1
Plan 2
Plan 2
Plan 3
Plan 3
Plan 4
Plan 4
Plan 5
Plan 5
Plan U
Plan U
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Ærverdig bygg oppført i 1892, som vil gjennomgå en totalrehabilitering for å imøtekomme dagens krav til standard. Fasaden mot Øvre Voll gate bevares, mens det bygges et helt nytt atrium i sentrum av bygget. Eiendommen vil fremstå moderne med gode lysforhold, samtidig som de gamle kvalitetene ivaretas. Bygget kobles sammen med Øvre Voll gate 7 og Rådhusgaten 27, og eiendommens brukere vil få tilgang til kvartalets felles fasiliteter og Frydefull jobb (http://www.abnkvartalet.no/frydefull-jobb/) .

Beliggenhet
Øvre Voll gate 9 ligger meget sentralt til i Oslo sentrum mellom Festningen og Stortinget. Området består vesentlig av kontor, handel og serveringslokaler. Det er korte avstander til et bredt tilbud av handels- og servicetilbud, samt alle former for offentlig kommunikasjon. Mange hyggelige spisesteder i nærområdet. Eiendommen utgjør en del av ABN kvartalet (http://www.abnkvartalet.no/ ), og brukere av eiendommen vil få glede av kvartalets felles fasiliteter.

Kommunikasjon
Det er kort vei til offentlig kommunikasjon, fra Stortinget, Oslo S eller Nationaltheatret; med buss, trikk, T-bane eller tog/Flytoget, samt båt fra Aker Brygge.

Arealer
Bygget total rehabiliteres og tilpasses nye leietakere. Det første som vil møte ansatte og gjester er et klassisk og hyggelig inngangsparti, som leder inn til byggets atrium. I plan 1 består atriet av noe kontorareal, samt velkomstareal med kaffebar og en flott trapp som går som en skulptur gjennom bygget. Etasjeflatene i bygget ligger på ca. 735 kvm, og egner seg godt til både cellekontor og åpne landskap. Leietakere vil få mulighet til å påvirke både planløsning og kvaliteter i lokalet.

Fasiliteter

Dusj og garderobeanlegg
Tørkerom i garderobene
Håndkle og såpe
Låsbar sykkelparkering
Sykkelutlån
Skjorterens
Puter til lunsj i blomstertrappen
Blomsterleveranser
Paraplyutlån
Fruktkurv
Budtjeneste
Massasje

Ledig fra

April 2018

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.