Oslo nord

Til leie – Torgbygget - Ulven

1
1
2
2
3
3
4
4
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kantine

Beskrivelse

Torgbygget er et moderne nybygg som er første del av nye Økern/Ulven-utbyggingen. Bydel Bjerkes administrasjon flytter i i de to nærmeste byggene. Torgbygget blir en del av denne første utbyggingen med bl.a. dagligvare kafe etc. Ulven området vil gi plass til mye ny næring og en storstilt boligutbygging. Området vil bli en komplett fremtidsrettet bydel og gi et løft til Groruddalen.

Området gir plass til mange nye kontorarbeidsplasser. Det skal bygges 2-300 000 kvm næringsarealer. Her blir det en helhetlig planlegging med vekt på godt tilbud på offentlig kommunikasjon. Den nye hovedsykklveien fra Grorud tul sentrum vil gå igjennom området.

Lokalene

Bygget er på 6 etasjer. 1 forretningetasje og 5 kontoretasjer. Kontoretasjene er på ca 1400 kvm, mens butikketasjen er 1128 kvm. Det er parkering for bil og sykkel i kjeller.

Adkomst

T-Bane fra Økern,

Bussruter til helebyen

Flybuss hvert 20. minutt

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.