Oslo nord

Til leie – Torgbygget - Nybygg med innflytting april 2017 - Meget godt med P-plasser

torgbygget-obos-logo
torgbygget-obos-logo
Torgbygget 5 etasje
Torgbygget 5 etasje
Fasade - Torget
Fasade - Torget
Torgbygget 6 etasje
Torgbygget 6 etasje
Torgbygget 1 etasje
Torgbygget 1 etasje
Arealtabell
Arealtabell
2. plan - kontor, kantine og møteromsvdeling
2. plan - kontor, kantine og møteromsvdeling
3. plan - Kontor - 1.430 kvm
3. plan - Kontor - 1.430 kvm
4. plan - Kontor - 1.430 kvm
4. plan - Kontor - 1.430 kvm
5. plan - Kontor - 1.430 kvm
5. plan - Kontor - 1.430 kvm
6. plan - Kontor - 1.430 kvm
6. plan - Kontor - 1.430 kvm
Plan 1 - Butikk/Showroom og Kafébar
Plan 1 - Butikk/Showroom og Kafébar
Kafébar ut mot torget
Kafébar ut mot torget
Offentlig kommunikasjon
Offentlig kommunikasjon
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Ulven - Oslos nyeste bydel!

Ulvenområdet vil gi plass til næring, nærservice og boliger. Det blir en grønn byutvikling som integrerer næring og bolig med en tydelig design- og miljøprofil, og som sikrer en tryggere og mer effektiv ferdsel både for gående, syklister og bilister. I samspill med den fremtidige utviklingen av Økern Senteret blir Ulvenområdet en komplett og fremtidsrettet bydel. Det vil gi et løft for Groruddalen. Viktig for Ulven, viktig for Oslo!

Næring
Området gir plass til nye kontorarbeidsplasser I solide, moderne bygninger, rett ved Oslos tre største hovedsfartsårer, samt T-banestasjon, buss og flybuss. Den nye hovedsykkelveien fra Grorud til sentrum går gjennom området.

Bolig
Folk skal bo, jobbe og leve i Ulvenområdet og det skal bygges mellom 2.000 til 3.000 byboliger med gode solforhold og utsikt. Det etableres grønne områder og parker som gir pusterom og gode møteplasser, og ikke minst et godt bomiljø.

Nærservice
I Ulvenområdet kommer nå på torget handel- og servicetilbud som kaféer, torg, kulturtilbud og næringsbutikker. Torgbyggets første plan og torget er en meget viktig faktor i denne utviklingen.

Inneholder

Bygget har egen kontorinngang på bakkeplan fra torget, felles kantine i 2. plan og med butikkrelatert virksomhet og kafébar i 1. plan. Hvert av byggets etasjeplan er på 1430 kvm BTA. Hvert etasjeplan kan leveres med cellekontorer, åpne kontorløsninger eller en kombinasjon av dette. Med åpen kontorplasser kan ett plan romme opptil 100 arbeidsplasser.

Tilgjengelig kontorareal er på 2789 kvm BTA fordelt på 2 etasjeplan (5- og 6. etasje). Minste kontorareal er 309 kvm BTA i 2. plan.

1. plan er på 1128 kvm BTA og er egnet for butikkrelatert virksomhet med showroom og utstillingsarealer. Inngangsdører fra Ulvenveien og fra selve torget. Lokalet får glassfasade ut mot Ulvenveien fra gulv til tak.

Sykkelparkering i parkeringskjeller og garderobeanlegg med dusj i 1. plan.

Gårdeier vil ferdigstille lokalene innvendig i tett dialog med leietaker slik at din bedrift får optimale og tilpassede kontorer med effektive, moderne og gode kvaliteter.

Bygget blir ferdigstilt og innflyttingsklart 1. kvartal 2017!

Diverse

Generell informasjon

Felles funksjoner
- Bra beliggende felleskantine i 2. plan med varmmat og salatbar. Leietaker kan påvirke kvalitet og servicegrad! Kapasitet på 140 personer samtidig.
- Felles møteromsavdeling med 2 store møterom med opptil 16 personer. Lounge med sitteplasser/sofaer for mere uformelle møter. Kan evt. utvides med ett 3. møterom.
- Sykkelparkering i parkeringskjeller, samt felles garderobeanlegg med dusj i 1. plan ved trapp/heiskjerne.
- Gode profileringsmuligheter på bygget mot Ulvenveien.
- Varemottak og separat kildesortering.

Teknisk
- Bygget er prosjektet med gode kvaliteter og vil følge TEK10 standarden.
- Bygget får topp moderne tekniske anlegg med høye virkningsgrader.
- Ventilasjonsanlegg med VAV-styring basert på temperatur og CO2 i møterom.
- Kjøling av kontor­arealer skjer primært ved regulering av mengde og temperatur på innluft. Møterommene har i tillegg lokal kjøling.
- Varmebehovet dekkes ved oppvarmet ventilasjonsluft og radiatoranlegg. Byggets varmekilde er fjernvarme.
- Bevegelsesstyrt lavenergi belysning med dagslysdimming.
- Det kan leveres teknisk grid for full fleksibilitet i planløsning for arbeidsplasser, etter brukers ønsker.
- Datanett Cat 6 eller etter brukers behov.
- Bygget får en grunnutrustning på tekniske anlegg som svarer opp de krav som stilles av dagens kontorbrukere.

Miljø
- Området har en egen miljøplan som sikrer miljøvennlig utbygging og drift. Torgbygget miljø sertifiseres og i samspill med leietaker og utbygger gir dette leietakerne en optimal miljøprofil.
- Bygget sertifiseres til klasse Breeam Nor “Very Good”.
- Bygget er prosjektert til energiklasse B.

Innflytting
Byggearbeidene er påbegynt og bygget blir ferdigstilt for innflytting 1. april 2017.

Presentasjon
Ta kontakt med megle/utleier for presentasjon og ytterligere informasjon om Torgbygget!

Megler: DNB Næringsmegling - Kent Brunvoll - 92 03 94 26 - kent.brunvoll@dnb.no
Utleier: Ulven AS - Odd Rune Tenfjord - 92 26 33 69 - odd.rune.tenfjord@obos.no

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kjøreport
Kantine
Brebånd
Alarm
Vaktmester
Air conditioning

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.