Oslo sentrum

Til leie – Tordenskiolds gate 6

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Interntrapp
Kontorlokaler - Interntrapp
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Plan 7 - 606 kvm (as is)
Plan 7 - 606 kvm (as is)
Plan 7 - 606 kvm (åpen løsning)
Plan 7 - 606 kvm (åpen løsning)
Plan 8 - 407 kvm (as is)
Plan 8 - 407 kvm (as is)
Plan 8 - 407 (åpen løsning)
Plan 8 - 407 (åpen løsning)
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Meget representativ eiendom bestående av 8 kontoretasjer og med restauranten «Foodie» beliggende i 1. etasje, samt 2 underetasjer. Flott inngangsparti med marmor fliser og stilfullt interiør. Det er mulighet for å leie lagerarealer i byggets 1. u. etg av ulike størrelser.

Beliggenhet
Eiendommen har en av byens beste beliggenheter. Meget sentralt og attraktivt plassert mellom Stortinget og Oslo Rådhus, i et dynamisk og pulserende kontor og forretningsmiljø. Umiddelbar nærhet til alle servicetilbud, butikker, cafeer, restauranter og offentlig kommunikasjon. Et stenkast fra Aker Brygge og Nationaltheatret.

Parkering
Eiendommen har parkeringskjeller med plass til ca. 20 biler. Vi kan p.t tilby inntil 4 parkerings­ plasser i kjelleren. Det henvises forøvrig til nærliggende P­hus.

Offentlig kommunikasjon
Sentralt beliggende rett ved Rådhuset. Få minutters gange til Nationaltheatret stasjon med meget god offentlig kommunikasjon, med alle lokal­, region­ og flytog og samtlige t-­banelinjer. Trikk­ og bussholdeplasser i umiddelbar nærhet.

Standard
Lyse og flotte kontorlokaler i 7. og 8. etasje (toppetasjene) med gjennomgående høy teknisk standard og kvaliteter. Arealene er særdeles lyse og arealeffektive. Lokalet har egen eksklusiv takterrasse med fin utsikt mot Rådhuset, og sjøen. Meget effektive og fleksible løsninger. Gulvflater med parkett, tepper og belegg. Lysmalte veggflater, og tak­ plater. Kontorfronter og møterom i glass med malte lister. Flislagte toaletter og mini­ kjøkken i hver etasje. Arealet kan skreddersys og tilpasses etter leietakers ønsker og behov. Arealet kan deles ned til hhv. 606 eller 407 kvm BTA.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med kjøling. Det er installert separate tekniske anlegg inkl. ventilasjon for hhv. kontor og restaurant delen.
Bygget har ca. 10 m3/m2 h i kapasitet

Adgangskontroll/sikkerhet
Adgangskontroll med skallsikring.

Oslo Areal utleier
Oslo Areal AS eier bygget og er et av de større eiendomsselskapene i Norge. Oslo Areal AS eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsforsakring AB. Selskapet eier, forvalter og utvikler eiernes eiendomsinvesteringer i Norge.

Ledig fra

Q3 2018

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.