Oslo sentrum

Til leie – Tollbugata 32

Kontorlokaler Tollbugata 32 - Fasade
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Fasade
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Fasade
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Fasade
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Kontorlokaler Tollbugata 32 - Kontor
Plan 5 - 717 kvm åpent landskap
Plan 5 - 717 kvm åpent landskap
Plan 5 - 717 kvm åpent landskap
Plan 5 - 717 kvm åpent landskap
Plan 5 - 717 kvm åpent landskap
Plan 5 - 717 kvm åpent landskap
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Tollbugata 32 ble opprinnelig oppført i 1939 og senere totalrehabilitert i 1992. I senere år er det foretatt innvendig oppgradering av de ulike etasjene i bygget. Bygget består av forretningsareal i første etasje, kontorarealer fra 2. til 8. etasje, med noe parkering i kjelleren. Bygget er kledd med steinplater utvendig samt polerte/rustfrie stålplater på hjørner og rundt enkelte vinduer.

Beliggenhet
Tollbugata 32 er en sentral hjørneeiendom øverst i Kvadraturen med nær beliggenhet til Stortinget. Bygget har fasade mot Tollbugata, Akersgata og Nedre Vollgate. Det er kort avstand til alt av offentlig kommunikasjon, som T-bane, trikk, buss og ferger. Det er en rekke ulike servicetilbud i området – et mangfold av serveringsteder og ulike forretninger ligger en kort spasertur unna.

Adkomst
Det er kun få minutters gange til Stortinget T-banestasjon, og det er holdeplass for buss rett utenfor bygget. Det er også kort avstand til bytrikk og Flybuss. Tollbugata skal etableres som toveis bussgate, mens Prinsens gate bygges om til toveis trikkegate. Dette gjøres for å sikre bedre flyt og regularitet for både buss og trikk, og for å tilrettelegge området med høy trafikksikkerhet for myke trafikanter. Trikkeskinner og kontaktledningene i Tollbugata vil bli fjernet etter ferdigstillelse av trikkegaten i Prinsensgate. Prosjektet startet opp høsten 2014 og er i regi av Oslo kommune v/Bymiljøetaten.

Nærområde
Sentralen er Oslos nye scene og landets største verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon. I tillegg til å være et hus for formidling av kunst og gode ideer, har sentralen både en flott kafe og restaurant, samt attraktive møte- og konferanselokaler. Sentralen er Tollbugata 32s nærmeste nabo. Se mer på www.sentralen.no

Oppvarming
Bygget er tilknyttet fjernvarme fra Hafslund.

Parkering
Det er gateparkering i både Nedre Vollgate og Akersgata, samt et stort tilbud av offentlig parkering i området rundt Akershus Festning. Det er det også etablert et stort antall el- bilparkeringsplasser med mulighet for lading. Det er også noen innendørs parkeringshus i nærområdet – se europark.no og qpark.no for mer informasjon om beliggenhet og leie av p-plass hos de ulike aktørene.

Fasiliteter

Heis
Vaktmester
Ventilasjon
Sykkelparkering
Offentlig kommunikasjon

Ledig fra

Etter avtale

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.