Rogaland

Til leie – TJENSVOLLTORGET - LOKALER MED MULIGHETER I PLANLAGT NYBYGG TIL LEIE

40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Lokalene ligger i front av Bunnpris, og har også egen direkte adkomst fra uteområdet.

Innhold

Stort åpent lokale med vinduer ut mot åpent område.

Det er mulighet til å leie ytterligere ca. 80 kvm til for eksempel lager.

Dette lokalet ligger i direkte tilknytning til det annonserte lokalet.

Standard

Eiendommen ligger i front av en godt besøkt Bunnpris.

Lokalene ligger midt i et boligområde på Tjensvoll, og i det som er sentrum for dette området.

I nærhet av det ledige lokalet finnes, frisør, treningssenter samt en mengde offentlige tilbud

Lokalene holder enkel teknisk standard, men en større oppgradering er planlagt.

Leietaker vil få mulighet til å påvirke oppgraderingen av lokalene

Energiforbruk

Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 25
Bruksnr: 159