Follo

Til leie – Tiltalende kontorlokaler over Toyota med mulighet for noe lager.

Prospektet er ikke aktivt
1
1
2
2
1
1
2
2
5
5
6
6
11
11
12
12
1
1
10
10
7
7
1
1
13
13
8
8
1
1
14
14
2
2
15
15
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Bredbåndstilknytning
Kjøreport

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
258 kvm 1 Lager
945 kvm 2 Kontor

Bebyggelse

Bygget i 1995, til- og ombygd i 2002.
Oppført med betongfundament på fjell. Bærende konstruksjoner i stål. Yttervegger dels i Leca Isoblokk og dels i isolerte stålkassetter. Isolerglass vinduer.
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og varmebatteri.
Kjøling i kontordelen i 2 etg.
Brannvarslingsanlegg.

1 etg.: ca. 258 kvm BTA lager.
2 etg.: ca. 945 kvm BTA kontor og lager/verksted

Beliggenhet

Attraktivt og veletablert forretningsbygg med kontor, varehandel og verksted (Toyota) beliggende med flott eksponering mot RV 152 - Skiveien.
Det er bussholdeplass og jernbanestasjon i umiddelbar nærhet til lokalene og det er ca 15 min. med bil til Oslo. Kort vei til både E18 og E6.

Beskrivelse

De ledige lokalene er hovedsakelig beliggende i 2 etg. og inneholder primært kontorer, men også noe mulighet for lager. Deler av lokalene benyttes i dag til lager og det er innvendig vareheis med port tilgjengelig inn til lokalene.
Denne heisen går mellom lagerlokalet i 1 etg. som er på ca 258 kvm og opp til lokalene i 2 etg.
Det er kjøreport inn til lageret i 1 etg.
Det er ønskelig med 1 stk leietaker som tar hele det ledige arealet, men det kan også være mulighet for å dele lokalene i 2 etg.

Det er ikke aktuelt med bilforretning og bilverksted/vaskehall, men gjerne foliering, bilglass ellel liknende innenfor den bransjen.

Ellers er det muligheter for mange andre bransjer i bygget da det både er kontorer / showroom / lager.

Parkering

Vi kan få til opptil 25-30 p.plasser dersom behovet er der for leietaker.

Inneholder

2 etg.: Gang/trapperom, 2 spiserom, wc, garderobeavdelinger med dusjer/wc samt bøttekott, salgslokale/utstillingsrom, kontorer, møterom, serviceverksted. lager, arkiv og Mesanin med ventilasjonsrom.
Ved benyttelse som rene kontorarealer vil vi anta at det er plasser til ca 35-40 personer fordelt på enkelt/- dobbeltkontorer samt noe åpne landskap.
Arealene kan evnt. tilpasses ny leietaker etter nærmere avtale.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 217
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 51

Follo er en region i Akershus Fylkeskommune sørøst for Oslo som består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene av Enebakk. Regionen har rundt 125 000 innbyggere.

Lager

De seneste årene har Follo-regionen vokst frem som et svært viktig lager- og logistikkområde utenfor Oslo. Med sentral beliggenhet rett syd for Oslo og to Europaveier, har store virksomheter lokalisert sine lagre til blant annet Vestby og andre områder i Follo. Kommunene har vist stor vilje til å legge til rette for lagerbrukerne, samtidig som leieprisene er lavere enn i det sentrale Oslo-området. God adkomst til veier som går til og fra kontinentet spiller også en viktig rolle for dem som etablerer sitt lager i Follo.

I lagermarkedet har Follo fått navnet Sydkorridoren, hvor leieprisene er fra 700 til 800 kroner per kvadratmeter for gode lagerobjekter.

Kontor

Når det gjelder kontorvirksomhet, har Follo-regionen mange små og mellomstore bedrifter som er lokalisert i byer som Ski og Drøbak og tettstedene i kommunene. Lokalene som er tilgjengelige for kontorbrukere er ofte små, og gjerne i tilknytning til butikker, kjøpesentre eller lager (kombinasjonsbygg).

I Oppegård er det, i motsetning til Vestby og Ås, lite landbruksvirksomhet. Næringslivet er i stedet preget av industri, service og teknologi. Bedrifter som IBM, Stabburet og Robert Bosch har etablert seg i kommunen som grenser til Oslo.

I det som tidligere ble kalt IBM-bygget, holder IBM og en rekke bedrifter hus, rett på utsiden av grensen til Oslo. Bygget har nå fått navnet Rosenholm Campus og er på over 43 000 kvadratmeter. Et 50-60-talls leietakere holder til i bygget, som også har et kontorhotell med plass til små bedrifter.