Oslo nord

Til leie – SVEN OFTEDALS VEI CAMPUS 6 & 8- TØFFE INDUSTRIELLE LOKALER

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Fellesresepsjon Garasje/P-plass Heis Kantine Kjøreport

Beskrivelse

SO Campus vil bli et flerbruksbygg meget velegnet til showroom, lett produksjon, datahall, logistikkvirksomheter og kontor. Arealeffektivitet, internkomunikasjon og fleksibilitet vil spille viktige roller sammen med eiendommens solide og tøffe industrielle preg.

SO Campus består av byggene Sven Oftedals vei 4 (utleid Vinhuset) , Sven Oftedals vei 6 og Sven Ofetdals vei 8. Arealene kan leies ut samlet eller separat. Det er et felles inngangsparti (mellombygg) for byggene 6 og 8, for adgang til både ansatte, kunder og andre besøkende.

Det blir felles kantine for alle i nr. 6!

Det er store fleksible plan med takhøyder fra 3.1 til ca. 3.7 m i plan 1, 2 og 3 og kan benyttes til både showroom, lager & logistikk, lett produksjon etc.

Arealene vil kunne skreddersys leietakers bruk og lokalene vil være tilgjengelig for tilpasningsarbeider umiddelbart.

Utleier tilrettelegger god aksess i henhold til leietakers krav

Beliggenhet

SO Campus ligger strategisk plassert mellom Oslo og Gardermoen, eiendommen ligger på et høydedrag med utsikt over Groruddalen. Baksiden av bygget er omgitt av grøntareal, og det utvikles både boliger og videre grøntareal i og rundt Campuset.

SO Campus ligger rett ved Østre Aker vei, med kort avstand til godsterminalen på Alna og lett adkomst til E6, med forbindelse nordover mot Gardermoen og sørover mot Vestby/Sverige, samt E18.

Med godstransportens Oslo S, Alnabruterminalen som nærmeste nabo, og enkel adkomst til Oslos hovedfartsårer, har flere logistikkselskaper anlagt sine terminaler i området.

Beliggenheten er svært velegnet til bilintensive leietakere som må komme seg raskt ut og inn alle dager.

Standard

Byggets organisering tilrettelegges i henhold til de leietakers virksomhet og deres spesifikke behov avtales mellom partene.

Det tilrettelegges for skreddersøm vedrørende byggets tekniske leveranser.

Det benyttes overskuddsvarme slik at bygget har gunstige energi kostnader!Parkering

Ca. 220 p-plasser.Overtakelse
Overtakelse etter avtale.

Velkommen på befaring!

Innhold

Vi har følgende arealer ledig.

SOC 6

U etg: Utleid til Konsertsystemer AS

Mezzanin: Utleid til Konsertsystemer

1 etg: Utleid Konsertsystemer

2 etg. Utleid til Aptec AS

1 etasje (restareal): Showroom/kontor/lett produksjon:ca. 1400 kvm

2 etasje (restareal): Showroom/kontor/lettproduksjon :ca. 1000 kvmSOC 8.

1 etg: Showroom/kontor: ca. 3200 kvm U plan: ca. 630 kvm

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Bydel Grorud er plassert nordøst i Oslo, grenser til Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen grenser til Stovner, Alna og Bjerke.

Grorud har de seneste 60 årene utviklet seg fra jordbruksbygd med innslag av industri langs Alna og Grorud jernbanestasjon, til å bli en del av Stor-Oslo. På 60- og 70-tallet opplevde bydelen en kraftig drabantbyutvikling, og folketallet mangedoblet seg på få år. Fra 2000-tallet opplevde bydelen igjen en endring i befolkningen, ved at ikke-vestlige innvandrere søkte seg til bydelen. Bydel Grorud er imidlertid den minste i Oslo i folketall.

Inntektsmessig ligger bydelen i den nedre delen i Oslo, og et flertall av innbyggerne er tradisjonelt sysselsatt i lavere og midlere stillinger. Politisk er bydelen en bastion i Oslo for Arbeiderpartiet.

Det er godt med offentlig kommunikasjonstilbud til Grorud, med T-baneforbindelse til Vestli, tog, og flere busser langt sterkt trafikkerte Trondheimsveien (Riksvei 4). Fra lengst nord i bydelen og ned til Oslo sentrum er imidlertid avstanden over 1 mil.

Bydel Grorud har slitt med handelslekkasje. Kjøpesentrene i bydelen er stort sett mindre og utdaterte sentre, bygd i takt med fremveksten av drabantbyene. Det er derfor få trekkplastre på handelssiden.

Bydelen er på næringssiden kjent for mye industrivirksomhet og lagerbebyggelse, og leiene ligger i det øvre sjiktet i markedet. Det er imidlertid få kontoreiendommer i bydelen, og både kontorprisene og boligprisene er blant Oslos laveste. Bydel Grorud har lav attraktivitet for større kontorbygg, og mange av byggene er eldre, mindre og til dels utdaterte.