Akershus

Til leie – Strandveien 4-8 - Supersentralt med god eksponering - Nyrenovert

1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
5
5
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
2
2
3
3
13
13
14
14
90
90
89
89
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass

Beskrivelse

Særdeles sentral beliggenhet på Lysaker rett ved siden av kollektivknutepunkt. Bygget ble oppført på midten av 80-tallet og har i lang tid vært benyttet til handel. I 2001 ble lokalene kontorisert og rehabilitert hva gjelder interiør og tekniske løsninger.

Arealene befinner seg i første og andre etasje.

Lundin Norway flyttet inn i nabobygget (byggene henger sammen) i 2015.

Lokalene passer for kontor, men er også meget egnet som Showroom, publikumsrettet virksomhet. Det er pr i dag flere helserelaterte selskaper i bygget.

Areal fra 141 - 322 kvm BTA.

Adkomst

Kun 20 meter til bussholdeplass. Fly-, lokal- og regiontog kun få minutters gangavstand unna. I samme avstand, men i motsatt retning finner man Nesoddbåten.

Flytoget fra Lysaker stasjon bruker 36 minutter til Gardermoen, med avganger hvert 10 minutt gjennom uka og hvert 20 minutt i helgene.
Båten bruker 10 minutter fra Lysaker til Nesoddtangen, hvor man må skifte til ny fergesom bruker 20 minutter på turen til Rådhusbrygga.
Lysaker stasjon ligger på Drammensbanen, hvor det stopper flere lokaltog i timen, døgnet rundt. Turen inn til Oslo S tar 10 minutter.
Lysaker stasjon har egen bussterminal med bussruter som tar deg i alle retninger, inkludert Oslo Bussterminal.
Fra Oslo sentrum bruker trikken på Lilleakerbanen ca. 15 minutter til Hoff stasjon, som befinner seg i gangavstand til Strandveien.
Det er egen sykkelsti som tar deg fra Aker Brygge, forbi Frognerstranda og helt fram til Lysaker. Det er like enkelt om du kommer fra Asker og Bærum.

Beliggenhet

Bygget ligger særdeles sentralt på sjøsiden av Drammensveien (E-18) ved Lysakerelven. Kort vei til diverse servicetjenester (post, handel, etc.) på "lokket". En kort spasertur så er man på CC Vest, et av Oslos største kjøpesenter.

Standard

Lokalene vil bli/er nylig rehabilitert. Det vil si med nytt gulv, nytt tak, oppgradert ventilasjon og teknisk anlegg.

Leietager vil kunne få skreddersydde lokaler avhengige av ønsker og behov.

Innhold

Lokalene er fleksible og tilpasses brukers ønsker. Byggets utforming og beliggenhet gjør at samtlige sider er eksponert for naturlig dagslys.

I første etasje har vi to lokaler på henholdsvis 163 kvm og 159 kvm. Disse kan også slåes sammen til et areal på ca. 322 kvm.

I andre etasje har vi to lokaler på henholdsvis 141 kvm og 154 kvm. Disse kan slåes sammen til et areal på ca. 295 kvm.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219

Gårdsnr: 40

Bruksnr: 442

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.