Oslo sentrum

Til leie – Storgata/Steenersgata - High Street Shopping

Oslo sentrum
Oslo sentrum
Storgata
Storgata
Stenersgata
Stenersgata
Fashion
Fashion
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Heis Kjøreport

Beskrivelse

The property

Storgata 33 is located in the heart of Oslo's retail and commercial core. Boasting numerous shops, restaurants, cafes and bars. The building is a mixed use, with retail and offices.

Approximately 2.500 sqm or 27.000 sqft2 spread on 3 levels, from ground floor, first and second. The shopping space can be reached through 2 entrances , both from Storgata and Stenersgata, this enables a natural 'walk through' from people moving about.

Foot fall in the area

There are more than 150.000 people passing through the Central Station area every day. This is Norway's busiest transportation hub. The property is a 2 minutes walk away.

Beliggenhet

Location

Set in the core of Oslo and in one of the city’s busiest shopping streets, Storgata has an annual footfall of between 12 and 18 thousand people passing by every day, enjoying shops, restaurants, cafes and bars. Just a short walk away from Oslo main train station where 150000 people pass through each day, Oslo is the pulsing heart of the country with the largest financial and business service sector and numerous students. International retailers are rushing to make their mark on the city with several core brands on Oslo’s Storgata having a presence in the city with the likes of Stormberg, H&M, XXl, Eplehuset, Spaceworld Megastore. There are also several large sport store units in the area, and Storgata as one of the cities main retail venues is undergoing a major redevelopment, making this street even a stronger venue for shopping and leisure in the years to come.

Standard

Technical spesificationsThe premises will be tailored according to tenants requirements.

Both facades will in cooperation with tenant be developed to optimize and attract shoppers wanting to enter the premises.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 208
Bruksnr: 638

Gårdsnr: 208
Bruksnr: 604

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.