Oslo sentrum

Til leie – Statholdergården - flotte kontorer i Kvadraturen

Statholdergården - ærverdig eiendom
Statholdergården - ærverdig eiendom
Statholdergården - et markant bygg i Rådhusgata
Statholdergården - et markant bygg i Rådhusgata
Statholdergaarden - prisbelønnet restaurant i bygget
Statholdergaarden - prisbelønnet restaurant i bygget
Lyse og luftige lokaler med gode takhøyder
Lyse og luftige lokaler med gode takhøyder
Teamkontor
Teamkontor
Rom for respesjon / lobby
Rom for respesjon / lobby
Romslig areal for teamarbeidsplasser
Romslig areal for teamarbeidsplasser
Hyggelig utsikt i bakgården
Hyggelig utsikt i bakgården
Flott stukkatur
Flott stukkatur
Solide og varige kvaliteter
Solide og varige kvaliteter
Kontor - med god plass for en eller to arbeidsplasser
Kontor - med god plass for en eller to arbeidsplasser
Utsikt fra kontorene
Utsikt fra kontorene
Stort og flott møterom eller teamkontor
Stort og flott møterom eller teamkontor
Bankplassen - en grønn lunge midt i Kvadraturen
Bankplassen - en grønn lunge midt i Kvadraturen
Bankplassen - i umiddelbar nærhet
Bankplassen - i umiddelbar nærhet
Prinsens gate - Oslo's nye shopping mekka
Prinsens gate - Oslo's nye shopping mekka
Bankplassen - en oase i Kvadraturen
Bankplassen - en oase i Kvadraturen
Thon Hotell Panorama - 50 m ned i gaten
Thon Hotell Panorama - 50 m ned i gaten
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Rådhusgata 11 ligger svært sentralt plassert i Kvadraturen, et område i en kontinuerlig endring. Den pågående oppgraderingen av gater, parker og offentlige rom bidrar til at flere internasjonale handelsaktører og serveringssteder etablerer seg i Prinsens gate, Tollbugata og Rådhusgata.

Inneholder

Lokalene fremstår som representative med gode kvaliteter, parkett på alle rom og svært gode takhøyder. Etasjen har store vinduer som gir godt lysinnslipp, og flotte detaljer i etasjen.

Lokalene har en naturlig inndeling i store kontorer/teamrom, med plass for mellom 12 og 30 personer. Det er et tekjøkken i tilknytning til større spiserom på etasjen.

Bebyggelse

Statholdergården ble bygget av myntmester Peter Grüner i 1640, og fra ca 1680 til 1700 holdt Stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve til i bygget. Gården ble et naturlig sentrum i datidens Christiania.

I 1909 ble bakbygningen bygget, og taket ombygd til mansardtak. I 1998 og 1999 ble eiendommen fullstendig restaurart med høy standard.

I 1994 åpent Bent Stiansen sine to restauranter i huset, Statholdergaarden og Statholderens Mat & Vinkjeller. Her vidererfører han sin fantastiske kokkekunst i noen av Kvadraturens flotteste lokaler.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.