Rogaland

Til leie – Stangeland Næringspark -Tomt tilrettelagt for kombinasjonsbygg (et eller flere) for leie.

Stavanger
Stavanger
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
  • BESKRIVELSE

Innhold:

Innledning:

Bak Stangeland Næringspark står flere av regionens mest erfarne og velrenommerte utbyggere. Tomten utvikles av Aria AS. Største aksjonærer er Svithun Finans, TS Eiendom (eid av bl.a. TS Stangeland Maskin) og Masiv Eiendom AS.

Området:

Nordre del har et total tomteareal på ca 44 000 kvm. På samme området bygger utleier nytt kombinasjonsbygg på tilsammen 18 300 kvm for Archer som skal ferdigstilles i januar 2016.


Prosjektet:

Vi har for utleie et tomteområde på totalt ca. 12 DA som ligger i den nordre del av Stangeland Næringspark.

Det legges opp til at interessenter vil kunne få skreddersydd sitt eget kontor/lager/verksted bygg etter ønske og etter nærmere avtale med utbygger. Tomten kan enkelt bebygges samlet eller deles opp i flere bygg.

Beliggenhet

Stangeland Næringspark i Sandnes er blant de mest sentrale næringstomtene på Nord -Jæren. Omkranset av hovedfartsårene E39, Rv.44 og Fv. 509 blir Stangeland Næringspark et viktig og lett tilgjengelig knutepunkt i regionen, og særs velegnet for bedrifter avhengig av god logistikk. Aktører som etablerer seg i Stangeland Næringspark får meget gode profileringsmuligheter.

Stangeland Næringspark har en svært sentral beliggenhet: > ca. 9,2 km fra internasjonal flyplass > ca. 14 km. fra Stavanger > ca. 12 km. fra nye Risavika Havn > ca. 5 km. fra Ganddal GodsterminalDet legges opp til god parkering. Gjesteparkering ved bygget samt innvendig parkering i parkeringsanlegg. Reguleringsbestemmelsene legger opp til 1 park. plass per 100 kvm BRA.

Standard

Utbygger legger opp til moderne, arealeffektive bygg med god standard, og ønsker å vektlegge energieffektiviserings- og miljøtiltak.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 65
Bruksnr: 547