Oslo sentrum

Til leie – St. Olavs Gate 27

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Restaurantmiljø skapes i underetasjen
Restaurantmiljø skapes i underetasjen
Typisk etasjeplan - Cellekontorer
Typisk etasjeplan - Cellekontorer
Typisk etasjeplan - Blandet
Typisk etasjeplan - Blandet
Typisk etasjeplan - Åpen løsning
Typisk etasjeplan - Åpen løsning
Underetasje - Kantine/Møterom
Underetasje - Kantine/Møterom
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Eiendommen ligger meget sentralt og attraktivt i St. Olavs Gate, en av Oslo bys hovedakser fra slottet. Området tilbyr alt av tenkelig servicetilbud, som restauranter, cafeer, barer, gallerier og butikker.

For ytterligere info, besøk byggets hjemmeside

360 virtual tour

Kommunikasjon

Nærmeste holdeplass for kollektiv transport er: Trikk: Holbergs Plass
Buss: Holbergs Plass
T-bane: NationaltheatretTog: Nationaltheatret stasjon med lokal-, regional-, og flytog. Andre transportmidler
Bil: Det er gode muligheter for å leie parkeringsplasser i bakgård. Opplegg for ladning av el-bil i bakgård.

Arealer

Etasjeplan på ca. 735 kvm, med to mindre arealer i 1. etasje på henholdsvis 261 kvm og 361 kvm. Bygget blir total oppusset hvor alt blir strippet ned. Gulv blir støpt på nytt og et påbygg i glass kommer ut mot bakgården som øker lysforholdene inne i bygget. Det vil legges til rette for felles møterom i underetasjen som også er eksponert mot direkte sollys gjennom vollgraven rundt bygget. Dette sikrer meget effektive arealer. Byggets fleksibilitet åpner for stor grad av tilpasningsmuligheter. Dette medfører at leietakere kan være med å utforme lokalene.

Bygg

Bygget har historisk sus over seg, og har vært hjem til Rikard Nordraak, Hartvig Nissen og Bjørnstjerne Bjørnson. Bygget er godt eksponert, og vil ved ferdigstillelse få lyssatt fasade om kvelden. Dette sikrer hyggelige omgivelser hele døgnet.

Ledig fra

Etter avtale

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.