Oslo sentrum

Til leie – Spennende og unike kontorlokaler midt på Karl Johansgate i Paleet

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Heis, Kantine

Beskrivelse

» Meget attraktiv beliggenhet i Oslos paradegate Karl Johan.

» Flott utsikt til Studenterlunden, Stortinget og Slottet

» Næmeste nabo til Nationaltheatret stasjon med alt av offentlig kommunikasjon,
flytoget, tog, buss og trikk

» Rålokale, med mulighet for et tøft og moderne uttrykk

» Lokalene vil tilpasses med god standard etter leietakers ønsker og behov

» Fellesfasiliteter i bygget; kantine, felles møterom trimrom, dusj/garderobe,
sykkelparkering og parkering

» Alle servicetilbud i Paleet kjøpesenter, og i området rundt

Lokalene ligger i etasjen over Paleet kjøpesenter, som består av 40 butikker og serveringssteder som byr på mote, livsstil, kunst og kultur, mat og møteplasser.

Eiendommen har 2 driftsteknikere som sørger for at alt teknisk utstyr fungerer optimalt. Bygget har for øvrig moderne teknisk anlegg og SD-overvåkning, som følges opp av KLP Eiendoms Vaktsentral og er bemannet 24 timer i døgnet.

Fasader, inngangspartier og garasjeanlegg kameraovervåkes døgnet rundt.

Eiendommen er nylig totalrenovert og har et moderne ventilasjons- og kjøleanlegg, fjernvarmeleveranse og flotte fellesarealer. Ledige arealer på eiendommen kan skreddersys leietakers behov og ønsker.

Av fellestjenester tilbys kantine, takterrasse, trimrom, garderobe- og dusjanlegg og innendørs sykkelparkering. I kantinen er det etablert et moderne møterom med AV-utstyr, som kan benyttes av leietakerne på eiendommen.

Beliggenhet

Kontorlokalene har meget sentral beliggenhet i Karl Johans gate og vender også mot vår flotte hovedgate. Dette gjør eiendommen attraktiv for alle virksomheter som ønsker å være lett tilgjengelige, både for ansatte og for besøkende. Beliggenheten midt i Oslo sentrum gir en positiv signaleffekt for bedriften i et attraktivt område av byen. Kort avstand til Aker Brygge og byens CBD, "central business district". I tillegg til det ”forretningsmessige” finnes et utallig utvalg restauranter, kultur- og underholdningstilbud. Korte gangavstander til alt.

Nationaltheatret stasjon ligger kun 3 minutters gangavstand fra eiendommen. Flytoget har stopp på sin rute Gardermoen-Asker T/R hvert 20 minutt. I tillegg finnes T-bane, buss og trikk - alle innenfor kort gangavstand. I bygningens kjeller ligger garasjekjeller og sykkelparkering. Sentrum parkeringshus i Ibsenkvartalet ligger kun 3 minutter unna.

Innhold

Lokalene er på 595 kvm BTA.
Det har vinduer med originalt uttrykk fra slutten av 1800-tallet og er ellers lyst og flott med store flater. I dag er det et rålokale som står klar til
oppussing og tilpasning til ny leietaker. Flere steder ser man historiske bygningselementer som kan sette ett spennende preg på lokalet.

Gjennom vinduene ser du Stortinget, Rådhuset og fjorden, og ned på det yrende livet på Karl Johansgate. På 17. mai vil du ha en utsikt til barnetoget som nesten ingen andre har.
Det gir muligheter til hyggelig samvær med kollegaer og familie på 17. mai.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.