Akershus

Til leie – Slependen - Moderne kontorer med rikelig parkering

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
14
14
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass

Beskrivelse

Det er to ledige lokaler i eiendommen;

- Moderne kontorlokale i 1. etasje på 420 kvm som inneholder; resepsjonsområde, cellekontorer, kjøkkenløsning, møterom/teamrom, toaletter etc. Dette lokalet kan deles i to enheter.

- Moderne kontorlokale i 3. etasje på 279 kvm som inneholder, kjøkkenløsning, cellekontorer. teamrom/møterom, toaletter etc. Det er heis til lokalet.

Lokalene kan tilpasses ytterligere etter leietakers ønsker og behov hvis ønskelig.

Diverse

Det er felles dusj og garderobe i eiendommen.

Eiendommen har rikelig med parkering for ansatte og besøkende.

Adkomst

Fra E18 tar man av ved avkjøringen Slependen/Billingstad og holder til høyre i første rundkjøring. Man følger Slependveien til nr. 48 som er en rød teglstensbygning på oversiden av en Uno-X bensinstasjon. Slependen togstasjon i umiddelbar nærhet og bussholdeplass rett utenfor bygget.

Beliggenhet

Moderne kontorbygg på Slependen med nyoppusede lokaler. Umiddelbar nærhet til Slependen togstasjon. Det er bussholdeplass rett utenfor eiendommen. Gangavstand til Sandvika sentrum. Eiendommen ligger lett tilgjengelig fra E18.

Meget godt tilbud med offentlig kommunikasjon med både togstasjon og bussholdeplass i umiddelbar nærhet.

Standard

Lokalene er nyppusset moderne og lyse og holder en høy standard. Lokalene kan tilpasses ytterligere etter leietakers ønsker og behov. Bygget er godt vedlikeholdt.

Ventilasjonsanlegg med kjøling. Oppvarming med strøm.

Det er fibernett i bygget.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 50
Bruksnr: 309

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.