Buskerud

Til leie – SKREDDERSYDDE KOMBINASJONS BYGG MED PROFILERING MOT E-134 I HOKKSUND

10_781198888
10_781198888
10_409256159
10_409256159
10_73268629
10_73268629
10_1074232885
10_1074232885
10_2088255056
10_2088255056
10_2076601705
10_2076601705
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Det kan oppføres enkeltbygg med grunnflate fra ca. 1000 kvm og oppover.

Samlet utbyggingspotensial på eiendommen er inntil 20 000 kvm.

Byggetid: Tilrettelegging og oppføring tar ca. 18 måneder fra kontrakt inngås til innflytting kan finne sted.

Beliggenhet

Beliggende langs E-134 på aksen mellom Drammen og Kongsberg har eiendommen en fantastisk beliggenhet og profilering.

Området er under utvikling med mange spennende prosjekter, samt etablerte næringsvirksomheter innenfor produksjon, lager og logistikk. Dette gjør området til et attraktivt knutepunkt for næringslivet.

Avstander med bil:

- Drammen 17 min

- Oslo 45 min

- Kongsberg 17 min

Standard

Vi kan tilby leietaker en spennende prosess, der man kan være med å utforme og skreddersy firmaets nye lokaler og profil.

I prosessen vil man ha fokus på å etablere lokaler med effektive og moderne løsninger, som vil gi din bedrift fasiliteter som er tilpasset driften.

Svært gode parkeringsforhold.

Eiendommen er regulert til industri, lager og kontor.

Bygningsmassen kan ha en takhøyde (gesimshøyde) på inntil 10 meter fra ferdig planert terreng.

Innhold

Arealet er ikke bestemt og vi kan nå tilby fleksible arealer for din bedrift.

Areal fra 1000 til 20 000 kvm kan etableres med ulike løsninger.

Vedlagte tegninger er kun en ideskisser som viser mulige løsninger.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 77
Bruksnr: 921