Oslo vest

Til leie – Skøyen - Kontorlokaler ved Flytoget fra 430 kvm til 1240 kvm - Gode fellesfasiliteter

Fasade
Fasade
Felles Loungeområde
Felles Loungeområde
Lounge
Lounge
Loungeområde
Loungeområde
Cellekontorer
Cellekontorer
Kontorer i bygget
Kontorer i bygget
Trikk
Trikk
Plan - hele lokalet
Plan - hele lokalet
Delt lokale
Delt lokale
Delt lokale
Delt lokale
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Bygget ligger lett synlig mot Drammensveien på Skøyen og har avkjøring fra sidegate til Drammensveien. For bilister som kommer fra syd/vest, må kjøre via rundkjøring ved Skøyen stasjon videre via Nedre Skøyenvei og Askekroken for å unngå en tur innenfor bomringen i Drammensveien.
For togreisende er det 3 minutter å gå og bygget ligger i synsavstand fra stasjonen. I tillegg går trikken mot Jar på baksiden av bygget. Busspassasjer har et uttall av tilbud i Drammensveien og evt. bytter ved stasjonen.
Beliggenheten på Skøyen er svært sentral med få minutters gang til alle fasiliteter og det rikholdige butikktilbudet i Karenslyst Alle

Standard

Bygget fremstår som godt vedlikeholdt og med god standard. Lokalene blir tilpasset og innredet som dagens markedsmessige kontorstandard.
Fellesområder og kantine er også oppgradert og revitalisert og fremstår som innbydende og tiltalende.

Bygget har felles resepsjon og kantine.

Dusj/Garderobefasiliteter.

Innendørs sykkelparkering.

Trimrom

Inneholder

3. etg. Gode lokaler som kan tilpasses ny leietaker. I 3. etg. kan man leie fra ca. 500 kvm og oppp til ca. 1800 kvm bta.

1. etg. Lokaler fra ca. 430 kvm til 860 kvm BTA.

Parkering

Mulighet for leie av parkeringsplass på eiendommen.
Sykkelparkering: I parkeringskjeller er det låsbare rom for sykkelparkering samt garderober med dusj og låsbare garderobeskap.
Trimrom.

Kantine

Bygget har felles kantine i første etasje som betjener hele bygget. Kantinen har et godt utvalg i salater og varmretter, samt en god lunsjmeny. Leietakerne betaler et kantinebidrag pr. ansatt og de ansatte betaler for eget uttak. Det kan etableres tilpassede kantineordninger for den enkelte bedrift

Bebyggelse

Bygget sto ferdig oppført i 1989 og er bygget som hovedkontor for Esso i sin tid, men benyttes nå som kontorlokaler for flere andre leietakere også.
Bygningsmassen består av et bygg på 5 etasjer med 2 kjelleretasjer. Bygget inneholder kontorarealer med tilhørende fellesarealer, atrium med resepsjon og lounge, felles kantine, treningsrom, garderober og lager. Romslig parkeringskjeller

Ledig fra

Ledig nå.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Fellesresepsjon
Alarm
Vaktmester
Air conditioning

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.