Oslo vest

Til leie – Skøyen Atrium - lyse og effektive kontorer i signalbygg på Skøyen

Skøyen Atrium - Fasade 2014
Skøyen Atrium - Fasade 2014
Skøyen Atrium - Ny fasade høst 2014
Skøyen Atrium - Ny fasade høst 2014
Skøyen Atrium - Ny fasade høst 2014 II
Skøyen Atrium - Ny fasade høst 2014 II
Hyggelig personalrestaurant - i byggets felles atrium
Hyggelig personalrestaurant - i byggets felles atrium
Fellesareal Atriet 3
Fellesareal Atriet 3
3. etg - Lyse, åpne lokaler mot Thune's mekaniske
3. etg - Lyse, åpne lokaler mot Thune's mekaniske
3. etg Fellesområde utsikt
3. etg Fellesområde utsikt
3. etg - Fellesområde
3. etg - Fellesområde
3. etg - store vindusflater gir gode arbeidsforhold
3. etg - store vindusflater gir gode arbeidsforhold
3. etg - Effektive arbeidsarealer
3. etg - Effektive arbeidsarealer
3. etg - åpen og effektive kontorer
3. etg - åpen og effektive kontorer
Skøyen Atrium I - 3. etg
Skøyen Atrium I - 3. etg
Skøyen - Qui Taste of Italy
Skøyen - Qui Taste of Italy
Skøyen - Kafèliv
Skøyen - Kafèliv
Skøyen - Machmanns
Skøyen - Machmanns
Skøyen -  Joe & The Juice
Skøyen -  Joe & The Juice
Skøyen - Norges 3. største stasjon
Skøyen - Norges 3. største stasjon
Skøyen - Norges 3. største stasjon
Skøyen - Norges 3. største stasjon
Skøyen - godt utvalg offentlig kommunikasjon
Skøyen - godt utvalg offentlig kommunikasjon
Skøyen - Wayne's Coffee
Skøyen - Wayne's Coffee
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Sentral beliggenhet med god profilering ut mot Drammensveien, vis a vis Skøyen stasjon. Skøyen er en bydel i stadig vekst, med en god miks av butikker, kontorer, boliger, kaffebarer og restauranter. Det finnes alle slags bedrifter på Skøyen, fra små kreative arkitektkontorer, til store hovedkontorer.

Standard

Lokalene holder god teknisk standard med gode kvaliteter på luft og kjøling. Overflatetilpasninger og oppgradering gjøres etter nærmere avtale med leietaker. Alle lokalene leveres med bla med hele glassfronter, nye tekjøkken og moderne kontortepper eller annet høystandard gulv etter eget valg.

Inneholder

Kontorlokalene i Skøyen Atrium er svært fleksible og kan egne seg for både cellekontorer og åpne landskaper, eller en miks av begge. Det er kun 18% påslag fellesareal i bygget, følgelig byr kontorarealene på svært effektive løsninger.

Alle arealene kan deles av og tilpasses til ønsket størrelse for nye leietakere.

Arealene er lyse og effektive og leveres med en representativ og moderne kontorstandard med gode kvaliteter.

Arkitektene Lund & Slaatto vil bistå i utforming av en 100% tilpasset og effektiv planløsning for din bedrift.

Lokalene har balansert ventilasjon, med tilleggskjøling for et optimalt innemiljø.

Alle ytterdører er belagt med alarm og kortlesere. Streifvakter på kveld/natt.

Parkering

Parkering i byggets kjeller.

Kantine

Topp moderne personalrestaurant i byggets atrium, som driftes av Brest. Her er det også tilrettelagt for loungeområder med kaffebar der man gjennom hele dagen kan benytte arealet til uformelle møter.

Bebyggelse

Tidsriktig og moderne arkitektur,tegnet av Arkitekene Lund + Slaatto.

Utformingen gir rom for effektive løsninger med stor grad av fleksibilitet i alle kontorarealene. Bygget er på totalt ca 40.000 m2 BTA, som sammen med en fleksibel og løsningsorientert gårdeier gir leietakerne mulighet for endringer i takt med bedriftens vekst og utvikling gjennom leieperioden.

I byggets felles atrium er det en hyggelig oase med glasstak og gode takhøyde. Der er det etablert en personalrestaurant av meget god kvalitet, driftet av Brest. I tilknytning til dette området er det en business lounge med kaffebar for uformelle møter gjennom arbeidsdagen.

I bygget underetasje er det dusj, garderober samt avlåst sykkelparkering.

Ledig fra

Lokalene ledigstilles sommeren 2018.

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.