Rogaland

Til leie – SJELDEN MULIGHET FOR VERKSTED - CA. 335 KVM. MEKANISK VERKSTED MED KONTOR OG UTEOMRÅDE PÅ VIBEMYR

72_2100474636
72_2100474636
72_34245936
72_34245936
72_823607035
72_823607035
72_715234107
72_715234107
72_1592675125
72_1592675125
72_1679777381
72_1679777381
72_451606185
72_451606185
72_1729251625
72_1729251625
72_1198663434
72_1198663434
72_887882467
72_887882467
72_1632632639
72_1632632639
72_453448208
72_453448208
72_1929601031
72_1929601031
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Lokalene ligger godt eksponert langs Bedriftsveien på Vibemyr - nært påkjørsel til motorveg

Arealer og fordeling per etasje

Første etasje:

- Ca. 335 kvm. Verkstedhall

- Tilhørende kontor

- Ca. 700 kvm uteareal til parkering av biler og konteinere

Lokalene kan tilpasses leietakers behov.

Det er også mulighet for å leie mer kontor og verksted på naboeiendommen Bedriftsveien 21.

Byggemåte

Betong

Standard

Standarden er god

Oppvarming

Balansert ventilasjon

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt

Prisantydning

Etter nærmere avtale.

Takst / tilstandsrapport

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 10
Bruksnr: 10