Oslo vest

Til leie – SJØLYSTPARKEN RETT VED SKØYEN STASJON

85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Adkomst

Sjølystparken ligger sentralt på Skøyen, kun 400 meter fra Skøyen Stasjon. Skøyen er i dag Norges tredje største trafikknutepunkt.
Med bil er det rask og enkel avkjøring fra både E18 og Ring 3. Parkering i underetasje. Direkte adkomst med heis opp i byggene.

Beliggenhet

Sjølystparken ligger meget sentralt til på Skøyen med enkel adkomst til E 18. Byggene her ligger fantastisk til, kun få minutters gåavstand til Skøyen stasjon med intercity-lokaltog, Flytog og et stort bussknutepunkt. Taxiholdeplass rett ved. Stort parkeringsanlegg med god kapasitet.

Skøyen fremstår som en svært pulserende bydel med en god miks av kontor, bolig og handel. I Karenslyst Alle finnes et rikt tilbud av kafeer og restauranter for enhver smak. Kort avstand til treningssenter og nisjebutikker.

Innhold

Lyse og arealeffektive lokaler som egner seg både for åpne løsninger og cellekontorer.I Drammensveien 167: Ledig lokale i 1. etg. på 287 og 330 kvm og 2. etg. på 330 kvm. Lokalene er i dag rålokaler, og vil følgelig innredes og tilpasses 100% til dere ønsker og behov, med moderne, gode kvaliteter.I Drammensveien 173-175: Ledig ett lokale over 2 plan med intertrapp der 1 etg. er på 651 kvm og 2 etg. på 983 kvm.. I 4 etg. har vi ledig lokale på 883 kvm. og med flott terrasse. Arealene har normalt god kontorstandard, og kan leies slik de står, ev med mindre oppgraderinger som feks nye tepper og malte vegger.Begge byggene gode fellesfasliteter med felles møterom, kantine og god parkeringdsekning. Dusj/garderobeløsninger i kjeller samt sykkelparkering.

Gode profileringsmuligheter på byggets fasade.

Gårdeier er Fram Eiendom AS, et velrenommert eiendomsselskap med sterk og trygg finansiell posisjon som leverer det "lille ekstra", både på kvalitet og design.

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.