Akershus

Til leie – Signalbygg på Lysaker med unik beliggenhet mot sjøen, alt av fellesfasiliteter

Drammensveien 288
Drammensveien 288
Kontor til leie
Kontor til leie
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

» Signalbygg på Lysaker med unik beliggenhet mot sjøen

» Moderne og effektivt bygg med førsteklasses fasiliteterc

» Personalrestaurant med stor felles terrasse og egen café med barista

» Felles resepsjon med hyggelig sofagruppe ved inngangen

» Treningsfasiliteter som gymsal, spinning, vektrom, garderobe og sykkelparkering

» Ledig lokale i 1. etg. 420 m2 med egen inngang og hyggelig uteplass med fjordutsikt

» Ledige lokaler i 4. etg. 1195 m2 og 5. etg. 1519 m2

» Meget god innendørs parkeringsdekning samt egen parkering for el-biler

» 5 minutters gangavstand til flytoget og Lysaker stasjonMed sin beliggenhet og utsikt til Sollerudstranda må eiendommen sies å være en av indrefiletene på Lysaker. Eiendommen har felles kantine, kaffebar, trimrom, spinningsal, gymsal, garderobe og dusjanlegg, møteromssenter, innendørs sykkelparkering, meget bra parkeringsdekning mm. Store deler av fellesarealene er oppgradert, samtidig som bygget har fått sitt eget navn og logo: D288.
Kontorbygget er oppført med to hovedbygg med en langsgående glassgård mellom byggene. 4 gangbroer binder byggene sammen og sikrer en effektiv kommunikasjon. Hovedbygget som vender mot sjøen har fem fløyer. Utformingen av bygget i kombinasjon med utstrakt bruk av glass, gjør at mange av arbeidsplassene har utsikt mot fjorden.
Bygget er oppført med syv kontoretasjer i tillegg til kjelleretasje og utgjør totalt ca 50.000 kvm. Arealet omfatter også ca 500 innendørs p-plasser fordelt over tre plan. I tillegg er det ca 55 utvendige p-plasser, slik at besøksparkering ivaretas.
Bygget har ca 200 meter fasade mot Drammensveien, som gir gode eksponeringsmuligheter.

Eiendommen har energiklasse grønn C.

Ledige lokaler

Kontorlokalene fremstår som representative, arealeffektive og med god fleksibilitet.
Planløsningene egner seg like godt til åpne kontorlandskap, som til cellekontorer og en kombinasjonsløsning. Det er etablert teknisk grid pr 2,4 meter.

Lokalene vil oppgraderes og tilpasses i samarbeid med ny leietaker.

5. etasje: 1.519 kvm BTA (Objektet kan enten slås sammen med 4. etg, eller leies separat)
4. etasje: 1.195 kvm BTA
1. etasje: 420 kvm BTA

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sollerud/Lysaker mellom E18 og Oslofjorden, kun 10 minutter unna Oslo sentrum med bil, buss eller tog.
Innenfor kort gangavstand ligger Lysaker stasjon med flytogavganger til Gardermoen, samt tog- og bussforbindelse.
Ytterst på bryggekanten på Lysaker brygge ligger en restaurant og på Lysaker stasjon tilbys sushi.
Nærmeste handlesenter er CC Vest, som har både Vinmonopol, apotek, post, klesforretninger og matbutikk.

Innhold

Kontorlokalene fremstår som representative, arealeffektive og med god fleksibilitet.
Planløsningene egner seg like godt til åpne kontorlandskap, som til cellekontorer og en kombinasjonsløsning. Det er etablert teknisk grid pr 2,4 meter.
Eiendommen har energiklasse grønn C.

Ledige arealer:

7. etasje: 522 kvm BTA
5. etasje: 1.519 kvm BTA (Objektet kan enten slås sammen med 4. etg, eller leies separat)
4. etasje: 1.195 kvm BTA
1. etasje: 1.084 kvm BTA

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.