Oslo sentrum

Til leie – Sentrum v/Nationaltheatret: Representative kontorer i hyggelig kontorfellesskap. Areal fra 28 til 70 kvm bta.

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Fellesresepsjon Kantine Moderne Sentralt

Beliggenhet

Svært sentralt beliggende i et av byens beste strøk med kort gangavstand til alle tilbud. Eiendommen ligger rett bak Rådhuset og ovenfor Hotel Continental.

Ca. 1 min. gange fra Nationaltheatret og Stortinget. Eiendommen ligger innenfor CBD som er forkortelsen for Central Business District, og er regnet som det mest attraktive området for kontorlokaler i Oslo.

Meget god beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon som trikk, buss, tog og flytog.

1 min. gang til Nationaltheatret stasjon med tog/flytog og t-bane i alle retninger. Trikk og buss har holdeplasser i det samme kvartalet.

Beskrivelse

Hjørneeiendom beliggende på hjørnet Klingenberggata/Stortingsgaten. Begynningen er over 7 etasjer. 1 etasjen består av hovedsakelig av butikk-/restaurantlokaler som apotek, gullsmed Langaard og Restaurant Dinner. Ellers består bygget av kontorlokaler.

Det er heis i bygget.

Adkomst

Se vedlagte kartskisse.

Parkering

Det er mulig å leie parkering i Q-park sitt parkeringshus i Haakon VIIs gate eller ved Bank Plassen.

Ellers gateparkering.

Inneholder

Hyggelig og representativt kontorlokaler i kontorfellesskap.

Vi har ledig 2 til 4 cellekontorer på ca. 28 kvm bta. og et kontor på ca. 70. Lokalene ligger i byggets 3. etasje.

Kontorene passer til 1-3 personer.

3.etasje er delt opp i flere mindre leieforhold. Det er inkludert i arealene tilgang til flere felles fasiliteter som 2 møterom, kjøkken, inngang/resepsjonsområdet og flere toaletter.


Diverse:
- Teknisk er bygget i god stand.
- Lokalet er tilknyttet heis.
- Det er innlagt fiber i gården.
- Mulighet for felles lunsjordning/kantine.

Visning

Ta kontakt med megler for visning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.