Oslo sentrum

Til leie – Sentrum/kvadraturen: Representative kontorlokaler på 131 kvm bta. til leie.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition/Ventilasjon
Bredbåndstilknytning
Moderne
Sentralt
Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/antEtgBeskrivelse130 kvm5Kontor

Beliggenhet

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet mellom Bankplassen og Bjørvika som er under enorm endring og i løpet av kort tid vil fremstå som et nytt område i Oslo. Så og si umiddelbar nærhet til både Aker Brygge, Barcode/Operakvarteret og Karl Johans gate.

Rådhusgata er åpne fra Opraen og ned til Aker Brygge. Det er hyggelig sykkelsti og gangfelt på begge sider av gaten.

Området preges ellers av hyggelige restauranter, hvorav flere har uteservering i sjarmerende gamle bakgårder i sommerhalvåret.

Christiania Torv markerer på mange måter brytningen mellom det gamle og det nye Oslo, og har de senere årene tiltrukket seg en rekke spennende bedrifter innen ulike bransjer

Meget god beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon som trikk, buss, tog og flytog.

5 min. gang til Oslo S.

Beskrivelse

Historisk hjørneeiendom beliggende i Kvadraturen mot Bjørvika. Bygget som vender ut mot Rådhusgata er bygget ca. på 1640 tallet.

Lokalene ligger i et nyere bygg i bakgården. Det er heis i bygget og felles takterrasse.

Nyoppusset gårdsrom med tilhørende parkeringsplass, ny heis etc.

Parkering

Det er mulig å leie 1 p-plass i bakgården. Ellers er det gateparkering eller i nærliggende parkeringshus som for eksempel i Bankplassen parkeringshus eller Paleet parkering.

Inneholder

Hyggelig og representativt kontor i rolig indre gård nederst i Rådhusgaten. Kontoret er ikke del av større kontormiljø og fremstår som en hyggelig selvstendig seksjon for et lite selskap som trenger å være "on location" i forhold til næringslivet i hovedstaden.

Vi har ledig lokale på ca. 131 kvm bta. til leie i byggets 5.etasje i bakgården. Lokalene ligger over frontbygget og har gode lysforhold og utsikt mot Bjørvika.

Lokalet består i dag av åpent kontorlandskap hvor det i dag er møblert for 6 personer, men det går fint å få plass til 10-12 personer i lokalene. I tillegg er det kjøkken/spiserom,1 møterom, toalett m/dusj og et kott.

Lokalene holder en god og moderne standard med nyere kjøkken og bad.

Diverse:
- Teknisk er bygget i god stand.
- Lokalet er tilknyttet heis.
- Det er innlagt fiber i gården.
- Det kan være mulig å leie 1 p-plass i bakgården.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 0

Bruksnr: 0

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.