Oslo sentrum

Til leie – Sentrum/Kvadraturen: Attraktive kontorlokaler på ca. 212 kvm bta. til leie.

11
11
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Sentralt Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/antEtgBeskrivelse212 kvm5Kontor

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt til mellom Christiania Torg og Operaen. Gaten er gjennomgående med gang og sykkelsti på begge sider av veien.

Gangavstand til Akershus Festning, Bjørvika, Operaen, Rådhuset, Karl Johans gate, Aker Brygge.

Området preges ellers av hyggelige restauranter, hvorav flere har uteservering i sjarmerende gamle bakgårder i sommerhalvåret.

Christiania Torv markerer på mange måter brytningen mellom det gamle og det nye Oslo, og har de senere årene tiltrukket seg en rekke spennende bedrifter innen ulike bransjer.

Offentlig kommunikasjon i gangavstand.
Flere busser og trikker med stoppested i parallell gaten Prinsensgate, samt noen minutters gange til Stortinget og Oslo S med t-bane og tog.

Beskrivelse

Eiendommen ligger sentralt til med kort gange til Oslo S og Rådhuskaia. Gården ligger inntil Statholder Gaarden og Thon Hotel Panorama.

Eiendommen har alarm på hoveporten som går på om kvelden, koder på dører og daglig tilsyn fra vaktmester.

Heis i gården.

Adkomst

Se vedlagte kartskisse.
Inngang via hyggelig bakgården.

Parkering

Gateparkering eller i nærliggende parkeringshus som for eksepel i Bankplassen parkeringshus eller Paleet parkering.

Tomt

Eiendommen har en hyggelig indre bakgård, der man kan ta seg en matbit eller en hyggelig pause i solen.

Standard

Eiendommen holder en god standard.

Inneholder

Vi har ledig lokale på ca. 212 kvm bta. til leie i byggets 5.etasje inn mot bakgården.

Lokalet består i dag av åpent kontorlandskap hvor det i dag er møblert for 7 personer, men det går fint å få plass til 10-12 personer i lokalene. I tillegg er det kjøkken,1 stort kontor/grupperom, 1 møterom, toalett og arkiv/lager.

Diverse:
* Lokalet er tilknyttet heis med direkte inngang.
* Det er innlagt fiber i gården.
* Teknisk er bygget i god stand.
* Alarm på hovedport.
* Kodelås med oppringning til leietakerne på dørene.
* Daglig tilsyn fra vaktmester.

Ventilasjon

Det er vetilasjonsanlegg i gården.

Visning

Etter avtale med megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.