Follo

Til leie – Sentralt Ski -Kontorbygg med verksted og lagerdel - parkering rett utenfor og kort avstand til sentrum. Mulighet for ko

Prospektet er ikke aktivt
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Garasje/P-plass Bredbåndstilknytning Moderne Sentralt Vaktmester-/vektertjeneste

Beliggenhet

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo.
Kommunen har en spennende fremtid foran seg. I år er flere områdeplaner vedtatt. Follobanen, med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er det største samferdselsprosjektet i Norge. Det forventes en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste 15 årene og Ski er på god vei til å utvikle seg som det nye store regionssenteret i Follo . Når Follobaneutbyggingen er ferdig,vil Ski-byen være et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde.

Kontorbygget ligger tilbaketrukket rett bak Skorhaugåsen med Ski Allianse og ishockey hall som nærmeste nabo og tett innpå selve kjernen av Ski sentrum. Ca 5 minutters gangvei til Ski storsenter og jernbane.

Arealer og innholdsbeskrivelse:

Næringseiendom over 2 etasjer, samt kjeller:
U.etasje: ca 200 BTA - Kombinerte lokaler som inneholder åpent kontorlandskap med tilhørende verksted. Wc.
1.etasje: ca 200 BTA - Inngangsparti og trappeadkomst til 2 etasje. Åpent kontorlandskap med kjøkken, 4 gode romslige kontorer, konferanserom/showroom.
2.etasje: Ca 200 BTA - Trappegang med wc fasiliteter, mottagelse/resepsjon/kjøkken/sosial sone, 4 kontorer, 2 møterom, teknisk rom/bod samt konferanserom/showrom.
3 romslige garasjer i bakgård som i dag blir benyttet som lager med kjøreport.

Standard:

Lyse og trivelig kontorlokaler med en normal god standard.Store vinduer ut mot vei, gjør at det fremkommer som lyst og åpent.
Om ønskelig kan det leies ut som et felleskap med flere brukere innenfor virksomheter som kontor, lagersalg, outlet, shoowrom, engros/agenturvirksomhet mm.
Det er tilgang til fibernett i lokalene.

Oppvarming:

Fjernvarme som er inkludert i fellesutgiftene.

Bebyggelse:

Kontorbygg oppført i 1952

Parkering:

Det er rikelig med parkering utenfor inngang.

Tomten:

Eiet tomt på 1.952 kvm. Utenomhusarealene er pent opparbeidet. Primært asfalterte parkeringsarealer, samt plen og grøntareal.

Regulering

Bygget ligger innenfor Drømtorp industrifelt.

Eiendommens utgifter:

Fellesutgiftene er estimert til ca kr 300,- pr.kvm/år og inkluderer fjernvarme, offentlige avgifter, forsikring, ytre vedlikehold, snømåking mm.

Adkomst

Lett adkomst i fra Kjeppstadveien vis a vis Industriveien.

Leieantydning

Leieantydning oppgis ved henvendelse til megler og vil avhenge av tilpasninger for leietaker, leielengde etc.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 213
Gårdsnr: 135
Bruksnr: 96

Follo er en region i Akershus Fylkeskommune sørøst for Oslo som består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene av Enebakk. Regionen har rundt 125 000 innbyggere.

Lager

De seneste årene har Follo-regionen vokst frem som et svært viktig lager- og logistikkområde utenfor Oslo. Med sentral beliggenhet rett syd for Oslo og to Europaveier, har store virksomheter lokalisert sine lagre til blant annet Vestby og andre områder i Follo. Kommunene har vist stor vilje til å legge til rette for lagerbrukerne, samtidig som leieprisene er lavere enn i det sentrale Oslo-området. God adkomst til veier som går til og fra kontinentet spiller også en viktig rolle for dem som etablerer sitt lager i Follo.

I lagermarkedet har Follo fått navnet Sydkorridoren, hvor leieprisene er fra 700 til 800 kroner per kvadratmeter for gode lagerobjekter.

Kontor

Når det gjelder kontorvirksomhet, har Follo-regionen mange små og mellomstore bedrifter som er lokalisert i byer som Ski og Drøbak og tettstedene i kommunene. Lokalene som er tilgjengelige for kontorbrukere er ofte små, og gjerne i tilknytning til butikker, kjøpesentre eller lager (kombinasjonsbygg).

I Oppegård er det, i motsetning til Vestby og Ås, lite landbruksvirksomhet. Næringslivet er i stedet preget av industri, service og teknologi. Bedrifter som IBM, Stabburet og Robert Bosch har etablert seg i kommunen som grenser til Oslo.

I det som tidligere ble kalt IBM-bygget, holder IBM og en rekke bedrifter hus, rett på utsiden av grensen til Oslo. Bygget har nå fått navnet Rosenholm Campus og er på over 43 000 kvadratmeter. Et 50-60-talls leietakere holder til i bygget, som også har et kontorhotell med plass til små bedrifter.