Sør Trøndelag

Til leie – Sentralt beliggende verkstedarealer. 3 kjøreporter og kontorer

Fritekst______________
Fritekst______________
Fritekst_____________
Fritekst_____________
Fritekst_______________
Fritekst_______________
Fritekst
Fritekst
Fritekst_
Fritekst_
Fritekst__
Fritekst__
Fritekst___
Fritekst___
Fritekst____
Fritekst____
Fritekst_____
Fritekst_____
Fritekst______
Fritekst______
Fritekst_______
Fritekst_______
Fritekst________
Fritekst________
Fritekst_________
Fritekst_________
Fritekst__________
Fritekst__________
Fritekst___________
Fritekst___________
Fritekst____________
Fritekst____________
Fritekst________________
Fritekst________________
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Sentralt beliggende ved Festningen i Trondheim. Avkjøring fra Stadsingeniørs Dahls gt/Festningsgata.

Parkering

Leietaker vil kunne disponere arealene på utsiden av sine leide lokaler.

Diverse

På grunn av omkringliggende bebyggelse(skole/boliger) vil utleier ta inn restriksjoner mot støyende arbeider utomhus i leiekontrakten.

Arealdisponering

Kontorer ca: 150 m2
Verksted ca: 500 m2
Lager ca: 150 m2

Bebyggelse

Eiendommen eies av Forsvarsbygg ved Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning.

Lokalene består av tre løp garasjer med store porter , verkstedlokaler og tilhørende kontorlokaler, fullisolert og oppvarmet. Til sammen ca 800m2. Lokalene befinner seg i underetasjen i et bygg som inneholder gymsal i hovedplan. Egen parkeringplass utenfor lokalene. De andre byggene ved skoleanlegget er utleid til private skoler sammen med gymsal. Bygningen er fra 1983-85.

Gjeldende reguleringsplan er r0062. Eiendommen er regulert som Offentlige bygninger.
Utleier vil søke Trondheim kommune om dispensasjon fra denne bestemmelsen paralellt med utleieprosessen.

Fasiliteter

Sentralt
Parkering
Kjøreport