Akershus

Til leie – Sandvika: Ledige kontor-/showroom/behandlingslokaler/lagerlokaler fra ca. 20-587 kvm bta. til leie.

1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
8
8
9
9
10
10
2
2
2
2
3
3
11
11
4
4
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
20 kvm 1 Kontor
587 kvm 1 Kontor, Kontor/lager/showroom
168 kvm 4 Kontor

Beliggenhet

Meget god beliggenhet i Sandvika; midt mellom Sandvika Storsenter og Løkketangen Senter. Gaten er en mye brukt gjennomfartsåre inn til Sandvika sentrum.

Gården vender mot Sandvikselva, og lokalene har fin utsikt over elven mot Løkkebro.

Det er gangvei knyttet til eiendommen som fører rett til Sandvika Storsenter, ca. 2 min. å gå.

Det er kort vei til E-18 og E-16. Kjøretid til Oslo sentrum er ca. 15 minutter utenom rushtiden. Tog, buss og taxi ligger ca. 3 minutters gange fra eiendommen. Flytoget stopper i Sandvika.

Beskrivelse

* Sentralt beliggende i Sandvika med god eksponering mot Elias Smiths veie.
* Representativ eiendom.
* Eiendommen holder en god standard.
* Det er gode arbeidsforhold med godt lys og inneklima.
* Eiendommen har nytt ventilasjonsanlegg med kjøling.
* Utleier har egen vaktmestertjeneste, som er tilgjengelig for leietakerne.
* Heis i gården. Det er i dag heis i den ene oppgangen. I tillegger planlagt å sette inn heis i den andre oppgangen innen kort tid.

Adkomst

Se vedlagte kartskisse. Direkte adkomst til eiendommens parkeringsplass fra Elias Smiths vei.

Parkering

Meget gode parkeringsmuligheter rundt bygget til besøkende og ansatte.

Inneholder

Ledig for utleie:

1.etg. ca. 587 kvm bta.:
Lokalet har tidligere blitt brukt som lager/showroom/kontor. Det er innredet med kontorer, åpen landskap/ lager, toaletter, kjøkken. Det er egen vareheis til rampe. Heisen tar ca. 1800 kg. Inngang til lokalet fra bakkeplan.

Lokalene bygges om til ny bruker etter ønske om standard og utforming. Lokalet kan også deles opp i mindre enheter.

4. etg. ca. 168 kvm bta.:
Meget pene lokaler i loftsetasjen som består av 6 kontorer, resepsjon, lager, toalett og kjøkken. Det er utgang til balkong fra det ene kontoret med flott utsikt. Her kan det være aktuelt å dele lokalet opp i kontorfellesskap for helserelaterte selskaper.

1.etg. ca. 20 kvm kontor i hyggelig kontorfellesskap.

Lokalene har eget ventilasjonsanlegg med kjøling.

Det er planlagt bygging av heis i denne delen av bygget i løpet av 2016.

Gårdeier er fleksibel i forhold til ny planløsning, vedlagte tegning er kun et forslag.

Visning

Etter avtale med megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.